По-добро здравеопазване за ромите в Гърция

Durée: 7'24
Date: Mar 2009