Navigation path

Bezdibeņa malā

Kādas ir ESF funkcijas?

Eiropas Sociālais fonds sniedz atbalstu nodarbinātībai, kā arī jaunu darba vietu un piemērotāku darba vietu nodrošināšanai, piešķirot finansējumu tūkstošiem projektu un tādējādi palīdzot daudziem miljoniem ES pilsoņu. Darbības joma ir ļoti plaša:sākot ar apmācības iespēju piedāvāšanu ilgtermiņa bezdarbniekiem un palīdzību pirmā darba atrašanā jauniešiem, kas nav ieguvuši pilnīgu izglītību, un beidzot ar jaunu prasmju apguves iespēju nodrošināšanu, labāku izglītības sistēmu izveidi un palīdzību invalīdiem piemērota darba atrašanā. ESF palīdz cilvēkiem atrast viņiem piemērotu darbu un piedāvā apmācību, tādējādi nodrošinot perspektīvākas nākotnes izredzes.

Uzziniet, kā Eiropas Sociālais fonds palīdz cilvēkiem iegūt darbu vai iegūt piemērotāku darbu. Iegūstiet arī informāciju par kontaktpersonām jūsu valstī, kas palīdzēs jums pilnvērtīgi izmantot ESF piedāvātās iespējas.

Vai esat mobils? Vai vēlaties strādāt citā ES valstī? Aizpildiet Europass CV un atrodiet darba un apmācības iespējas visā Eiropā.

Vairāk par Eiropas piedāvātajām iespējām varat uzzināt arī vietnē Facebooko.

Vai plānojat īstenot projektu nodarbinātības uzlabošanas vai sociālās iekļaušanas jomā? Tādā gadījumā iegūstiet informāciju par kontaktpersonām jūsu valstī, pie kurām vērsties, lai pieteiktos ESF atbalsta saņemšanai.

Valsts un privātās organizācijas, kas ESF līdzekļus izmanto darbavietu un sociālās iekļaušanas atbalsta jomā, sauc par „finansējuma saņēmējiem”. To vidū ir valsts nodarbinātības aģentūras, labdarības organizācijas, kas nodarbojas ar atbalsta sniegšanu invalīdiem, uzņēmumi, kuriem vajadzīgi darbinieki ar jaunām prasmēm, kā arī daudzi citi.

Ja jūsu organizācija vēlas īstenot projektu, kas paredzēts nodarbinātības vai sociālās iekļaušanas atbalstam, sazinieties ar savas valsts ESF vadošo iestādi un apspriediet savas ieceres. Kontaktinformāciju meklējiet labajā pusē, nolaižamajā sarakstā atlasot savu valsti.

ESF nodrošina finansējumu desmitiem tūkstošu projektu visā Eiropas Savienībā, kas tiešā veidā skar miljoniem cilvēku, un katram no viņiem ir personisks stāsts. Varat iepazīties ar dažiem no šiem stāstiem šeit.

Turklāt mūsu preses un plašsaziņas līdzekļue-lapās jūsu vajadzībām ir pieejama apjomīga informācija, arī apraidei gatavi videoziņu ieraksti, intervijas un fotoattēli.

Jūsu apkārtnē īstenotie ESF projekti

Sk. citus video

Plašāka informācija

Kristīne Dortāne,
Eiropas Savienības fondu departamenta ES finanšu palīdzības un ESF nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1
LV-1919 Rīga
E-pasts: Kristine.Dortane@fm.gov.lv
http://www.esfondi.lv/page.php?id=336

Social Europe on Facebook