Navigation path

Na pokraji...

Co dělá ESF?

Evropský sociální fond podporuje pracovní místa, nová pracovní místa a lepší pracovní místa financováním mnoha tisíců projektů, které pomáhají mnoha milionům občanů EU. Rozsah těchto projektů je široký. Může se jednat o odborné vedení dlouhodobě nezaměstnaných, pomoc osobám, které předčasně ukončily školní docházku, při získání prvního pracovního místa nebo třeba o odbornou přípravu pro získání nových dovedností, budování lepších vzdělávacích systémů a pomoc osobám se zdravotním postižením najít vhodnou práci. ESF vám pomůže najít zaměstnání, které chcete, a získat odbornou přípravu, kterou potřebujete pro svou lepší budoucnost.

Přečtěte si, jak Evropský sociální fond pomáhá lidem, jako jste vy, získat zaměstnání nebo lepší zaměstnání. A zjistěte, na koho se obrátit ve své zemi, pokud chcete těžit z ESF.

Jste mobilní? Chcete pracovat v jiné zemi EU? Potom vyzkoušejte Euro CV a najděte si možnosti zaměstnání a odborné přípravy v celé Evropě.

Více o tom, co pro vás Evropa může udělat, naleznete na na Facebooku.

Plánujete projekt na podporu zaměstnanosti nebo sociálního začleňování? Potom si zjistěte, na koho se obrátit ve své zemi, abyste se mohli přihlásit o podporu z ESF.

Veřejné a soukromé organizace, které využívají finanční prostředky z ESF na podporu pracovních míst a sociálního začleňování, se označují jako „příjemci“. Patří sem mimo jiné veřejné služby zaměstnanosti; dobročinné organizace pracující se zdravotně postiženými; a podniky, které chtějí zlepšit kvalifikaci svých pracovníků.

Pokud vaše organizace chce realizovat projekt na podporu zaměstnanosti nebo sociálního začleňování, pak se obraťte na národní orgán pro řízení ESF, který s vámi prodiskutuje vaše nápady. Jeho kontaktní informace naleznete tak, že vyberete svou zemi v rozbalovací nabídce na pravé straně.

ESF financuje desítky tisíc projektů v celé Evropské unii, které budou znamenat skutečnou změnu v životech milionů jednotlivců – každý se svým osobním příběhem. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Naše stránky pro tisk a sdělovací prostředky obsahují obrovské množství podkladů pro vás, včetně video tiskových zpráv připravených k vysílání, rozhovorů a fotografií.

Další informace v

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF
Na Poříčním právu 1/376,
CZ-128 01 Praha 2
Tel.: +420 226 206 841
E-mail: esf@mpsv.cz
www.esfcr.cz

Social Europe on Facebook