Navigation path

Utbildning som ger resultat

Sverige ökar städarnas kompetens

21/05/2012

Underhållspersonal rengör kontorsgolvet
© iStockphoto.com/ Eliza Snow

Utbildning i Sverige bidrar till att förändra städbranschens rykte och höja städarnas status

”Städbranschen utför ett viktigt arbete, men villkoren är ofta dåliga och utbildning inom yrket saknas”, säger Bengt Gunnarsson, projektledare för Konkurrenskraftprojektet i Sverige.Projektet drivs av städgrossistfirman Städcentralen och stöds av 48 små och medelstora företag. Konkurrenskraft kämpar för att ge städbranschen och dess anställda yrkesstatus med hjälp av utbildning och kompetens. Gunnarsson har jobbat i branschen i 28 år och ser stora problem med att väldigt många städare går till sitt jobb utan att ha en formell utbildning inom yrket. 250 städare och 50 arbetsledare har hittills utbildats inom projektet. Alla parter vinner på utbildningen. Han förklarar,”städarna får bevis på sin kompetens, arbetsgivaren får utbildad personal och kunden möter en professionell städleverantör”.