Navigation path

Boljše izobraževanje

Izobraževanje in svetovanje za brezposelne in Rome

04/04/2012

Boljša integracija
© Istockphoto | File #: 5277789 | 02-03-08 © Andrew Johnson

Slovenska regija pomaga prikrajšanim skupinam narediti prvi korak k zaposlitvi

Projekt, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, prikrajšanim skupinam v Pokolpju pomaga pri boljšem spoznavanju trga dela in možnosti, ki jih ta ponuja ter zahtev, ki jih postavlja. Projekt v ospredje postavlja možnosti izobraževanja in usposabljanja v regiji ter prednosti samozaposlitve, hkrati pa udeleženci spoznavajo različne oblike zaposlitve ter skriti trg dela. Na voljo je tudi pomoč pri iskanju zaposlitve in pisanju prijav. Načrtovanih je 1000 vključitev v usposabljanje, eden od sklopov usposabljanja pa bo v celoti posvečen romskim udeležencem. Predvideno je, da se bo po zaključku projekta zaposlilo 25 % udeležencev.