Navigation path

ESF v správach

Slovensko podporuje svojpomoc

17/01/2013

Návestie „pomoc a podpora“
© Istockphoto/ RTimages

Financovanie z ESF pomohlo zlepšiť situáciu marginalizovaných komunít na Slovensku

Mesto Prešov koncom roka 2012 úspešne dokončilo projekt ESF, v rámci ktorého poskytlo podporu približne 3 200 členom marginalizovaných komunít vrátane Rómov. Výsledkom projektu hodnoty 95 000 EUR, ktorý oslovil zhruba 1 300mužov a 1 900 žien, je lepšia školská dochádzka, pomoc s domácimi financiami a lepšia informovanosť o možnostiach svojpomoci. Na projekte pracovali štyria komunitní pracovníci a terénny asistent. „Odbornou a profesionálnou činnosťou týmto terénni sociálni pracovníci každý deň prispievali k zvyšovaniu právneho vedomia občanov v nepriaznivej životnej situácii, zlepšeniu ich sociálnych podmienok, aby aj títo občania mali možnosť žiť v dôstojných podmienkach,“ hovorí Anna Zákutná, koordinátorka projektu. Zdôraznila, že správna motivácia a dôraz na zodpovednosť pomáha členom komunít uvedomiť si, že kľúč k spoločenskému postaveniu je len v ich rukách.