Navigation path

Știri despre FSE

Evaluarea capacităţii FSE de reacţie la criză

14/05/2012

Pompier
© Istockphoto | ollo

Comisia a prezentat un raport independent cu titlul „Evaluarea reacţiei FSE la criza economică şi financiară”.

Un nou raport al Comisiei Europene evaluează modul în care FSE a ajutat statele membre să facă faţă crizei.Raportul arată că programele operaţionale din cadrul FSE au fost prompte şi au beneficiat de anumite simplificări implementate în 2009.

Conceput pentru un caracter activ

În ciuda acestor împrejurări dificile, în care s-ar fi putut preconiza o trecere la o abordare pasivă pe termen scurt, sumele alocate pentru măsurile active de politică privind piaţa muncii au prezentat chiar o creştere în perioada crizei.Autorii observă că acest lucru s-ar putea datora Fondului social european, care promovează măsurile active şi contribuie la schimbări structurale pe pieţele muncii pe termen mai lung.Raportul formulează o serie de recomandări pentru FSE, printre care se numără:continuarea dezvoltării capacităţii de a reacţiona rapid în caz de nevoie; eliminarea treptată a măsurilor legate de criză în cazurile în care acestea riscă să împiedice măsurile active de combatere a şomajului structural pe termen lung; şi concentrarea sporită a FSE asupra măsurilor structurale şi a grupurilor vulnerabile.

Planuri de perspectivă

O altă recomandare a autorilor este aceea că, odată cu redresarea în urma crizei, FSE ar trebui să consolideze îmbunătăţirile de ordin structural pentru a sprijini angajabilitatea şi incluziunea socială.De asemenea, Fondul ar trebui să se concentreze mai mult asupra anticipării schimbărilor în armonie cu Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă, îmbunătăţind, de exemplu, conceptele învăţării pe tot parcursul vieţii şi măsurile active referitoare la piaţa muncii.O altă sugestie este de a anticipa mai bine cerinţele viitoare privind competenţele şi de a analiza forme de muncă inovatoare în curs de evoluţie, care ar putea fi susţinute în situaţii viitoare de criză.