Navigation path

ESF in het nieuws

De beoordeling van de reactie van het ESF op de crisis

14/05/2012

Brandweerman
© Istockphoto | ollo

De Commissie heeft een onafhankelijk rapport gepresenteerd met de titel: ‘Evaluatie van de reactie van het ESF op de economische en financiële crisis’.

Een nieuw rapport voor de Europese Commissie beoordeelt hoe het ESF de lidstaten heeft geholpen om te gaan met de crisis. Het rapport laat zien dat de operationele programma´s van het ESF toegankelijk waren en profijt hadden van de vereenvoudigingen die in 2009 geïmplementeerd zijn.

Actief door ontwerp

Ondanks de moeilijke omstandigheden, waarin men meer passieve korte termijnacties zou verwachten, werd er tijdens de crisis juist meer geld gespendeerd aan maatregelen in het actieve arbeidsmarktbeleid. De auteurs merken op dat dit wel eens te danken kan zijn aan het ESF waar men actieve maatregelen stimuleert en bijdraagt aan structurele veranderingen voor de langere termijn in de arbeidsmarkt. Het rapport doet een aantal aanbevelingen voor het ESF, waaronder: het verder ontwikkelen van de bekwaamheid om, als dat nodig is, snel te reageren; het geleidelijk opheffen van aan de crisis gerelateerde maatregelen die actieve maatregelen tegen structurele langdurige werkeloosheid kunnen belemmeren; en het verscherpen van de aandacht van het ESF voor structurele maatregelen en kwetsbare groeperingen.

Kijk naar de toekomst

De auteurs raden ook aan dat, als er herstel van de crisis plaatsvindt, het ESF structurele verbeteringen zou moeten aanbrengen die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de sociale inclusie verbeteren. Het ESF zou zich ook meer moeten richten op het anticiperen op veranderingen in de Europese werkgelegenheidsstrategie, bijvoorbeeld door het verbeteren van permanente educatieconcepten en van maatregelen voor de actieve arbeidsmarkt. Een andere suggestie is het beter voorspellen van toekomstige vaardigheidsbehoeften en te kijken naar zich ontwikkelende, innovatieve vormen van werk die gesteund zouden kunnen worden in toekomstige crisissituaties.