Navigation path

ESF naujienos

ESF veiksmų kovojant su krize įvertinimas

14/05/2012

Gaisrininkas
© Istockphoto | ollo

Komisija pristatė nepriklausomą ataskaitą pavadinimu „ESF veiksmų kovojant su ekonomine ir finansine krize įvertinimas“.

Naujojoje Europos Komisijos ataskaitoje vertinama, kaip ESF padėjo valstybėms narėms kovoti su krize. Ataskaitoje atskleidžiama, kad ESF veiklos programos buvo pritaikytos kovai su krize ir jų įgyvendinimas palengvėjo dėl 2009 m. įvestų supaprastinimų.

Iš prigimties aktyvus

Nepaisant sudėtingų aplinkybių, kuriomis dažniausiai imamasi pasyvių trumpalaikių veiksmų, krizės metu išlaidos aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms išaugo. Autoriai pastebi, kad tai galėjo nulemti ESF, kuris skatina aktyvias priemones ir prisideda prie ilgalaikių struktūrinių pokyčių darbo rinkose. Ataskaitoje fondui pateikiamos rekomendacijos, kaip antai toliau plėtoti galimybes prireikus sparčiai reaguoti, pamažu atsisakyti krizei įveikti skirtų priemonių, jei kyla pavojus, kad jos ims trukdyti aktyvioms kovos su ilgalaikiu struktūriniu nedarbu priemonėms, ir stiprinti ESF dėmesį struktūrinėms priemonėms bei pažeidžiamoms grupėms.

Žvilgsnis į ateitį

Taip pat autoriai rekomenduoja, kad, ekonomikai atsigaunant po krizės, ESF turėtų stiprinti struktūrines priemones, skirtas įsidarbinimo galimybėms bei socialinei įtraukčiai remti. Dar fondas turėtų labiau stengtis numatyti pokyčius pagal Europos užimtumo strategiją, pavyzdžiui tobulindamas mokymosi visą gyvenimą koncepciją ir aktyvios darbo rinkos priemones. Kitas pasiūlymas yra tiksliau prognozuoti būsimus gebėjimų poreikius ir tirti besivystančias naujoviškas darbo formas, kurias būtų galima paremti būsimose krizinėse situacijose.