Navigation path

Česta pitanja

Što je ESF?

Europski socijalni fond (ESF) utemeljen je 1957. Rimskim ugovorom.

ESF je jedan od europskih strukturnih i investicijskih fondova koji služi stvaranju većeg broja kvalitetnijih radnih mjesta u Europi.

Svake godine gotovo 15 milijuna ljudi ima koristi od mjera financiranih iz ESF-a za učenje novih vještina, pronalaska posla ili pronalaska boljih poslova. Više informacija o ESF-u

Koliki je ukupni proračun ESF-a?

Proračun ESF-a za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi oko 80 milijardi eura, što je više od 10 milijardi eura godišnje. Ovome će biti pridodana novčana sredstva nacionalnog javnog i privatnog sufinanciranja od otprilike 50 milijardi eura, čime se ukupni iznos za mjere koje podupire ESF penje na gotovo 120 milijardi eura.

Više informacija o proračunu ESF-a potražite u odjeljku o dodjelama putem ESF-a.

U kojim područjima djeluje ESF?

ESF pruža potporu mjerama kao što su:

  • cjeloživotno učenje i osposobljavanje radnika;
  • organizacija poslovanja;
  • potpora zaposlenicima u postupcima restrukturiranja;
  • usluge zapošljavanja
  • uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada
  • reforme u sustavima obrazovanja i osposobljavanja;
  • umrežavanje socijalnih partnera i nevladinih organizacija
  • osposobljavanje u javnoj administraciji i službama

Kako biste doznali više o prioritetima ESF-a, pogledajte stranice s aktivnostima ili saznajte o potpori u vašoj zemlji.

Kako mogu pronaći dokumente o ESF-u?

Odjeljak s publikacijama uključuje sve publikacije u PDF formatu.

Koju vrstu aktivnosti sufinancira ESF?

ESF sufinancira projekte u raznim područjima koja se odnose na poboljšanje mogućnosti zapošljavanja i socijalnog uključivanja, ovisno o prioritetima koje odrede države članice.

Na stranicama posvećenim aktivnostima možete pronaći pregled financiranih područja.

Pogledajte primjere projekata kako biste doznali više o konkretnim projektima koje financira ESF.

Tko može ostvariti financijsku potporu iz ESF-a?

Prijaviti se mogu komercijalne tvrtke, javne agencije i neprofitne organizacije. Nije moguće podnijeti prijavu kao pojedinac; prijavu mogu podnijeti isključivo organizacije ili tvrtke. Ovdje pročitajte kako sudjelovati.

ESF-om se upravlja na nacionalnoj i/ili regionalnoj razini: kako biste saznali na koji način možete imati koristi od potpore ESF-a, obratite se upravi ESF-a u svojem gradu ili regiji. Podatke za kontakt možete pronaći u odjeljku „ESF u vašoj zemlji”.

Popis ESF-ovih korisnika objavljuju pojedine države članice.

Što je upravno tijelo ESF-a?

Detaljno upravljanje programima financiranih iz ESF-a odgovornost je država članica. Za svaki program određuju upravno tijelo (na nacionalnoj, regionalnoj ili nekoj drugoj razini), a koje će obavijestiti potencijalne korisnike, odabrati projekte te općenito nadzirati provedbu.

Može li se projekt ostvariti u suradnji s drugim zemljama?

ESF podupire projekte koji se ostvaruju u suradnji s drugim projektima ili organizacijama u drugim državama članicama EU-a.

Provjerite stranicu na poveznici transnacionalna suradnja za više informacija.

Pretražite bazu podataka projekata kako biste doznali više o prekograničnim projektima koje financira ESF.

Što je Nadzorni odbor?

Nadzorni odbori nadgledaju primjenu programa ESF-a. Sastavljeni su od predstavnika javne vlasti, socijalnih partnera, nevladinih organizacija, obrazovnog sustava i Komisije.

Na koji način mogu ostvariti financijsku potporu?

ESF-om se upravlja na nacionalnoj i/ili regionalnoj razini: kako biste saznali na koji način možete imati koristi od potpore ESF-a, obratite se nadležnoj upravi ESF-a u svojem gradu ili regiji.

Kontaktne podatke možete pronaći u odjeljku Države članice na ovim mrežnim stranicama.

Pruža li ESF financijsku potporu studentima?

Operativni program ESF-a kojem je prioritet obrazovanje može financirati studentske stipendije.

Međutim, ESF-om se upravlja na nacionalnoj i/ili regionalnoj razini: za više informacija jeste li prihvatljivi kandidat za financiranje iz ESF-a u svojoj zemlji, molimo kontaktirajte odgovorno upravno tijelo ESF-a. Kontaktne detalje možete pronaći u odjeljku „potpora u vašoj zemlji”.

Pogledajte i mrežne stranice programa Erasmus koji svake godine pomaže studentima da studiraju i rade u inozemstvu: http://ec.europa.eu/education

Jedan od naših zaposlenika sudjelovat će u osposobljavanju. Koju potporu ESF-a možemo dobiti kao poslodavac i pod kojim uvjetima?

U načelu ESF može pružiti potporu za osposobljavanje radnika. ESF-om se upravlja na nacionalnoj ili regionalnoj razini: kako biste doznali imate li uvjete za primanje potpore ESF-a u svojoj državi, obratite se nadležnoj upravi ESF-a čije kontaktne podatke možete pronaći u odjeljku Države članice na ovim mrežnim stranicama.

Želimo osnovati centar za osposobljavanje. Može li nam ESF pomoći u tome?

U načelu ESF može pružiti potporu centrima za osposobljavanje.

Međutim, ESF-om se upravlja na nacionalnoj ili regionalnoj razini: kako biste doznali imate li uvjete za primanje potpore ESF-a u svojoj državi, obratite se nadležnoj upravi ESF-a. Kontaktne podatke možete pronaći u odjeljku „ESF u vašoj državi”.

Može li ESF financirati projekt u Africi?

ESF pruža novčanu potporu unutar granica EU-a.

Informacije o vanjskoj pomoći potražite na mrežnim stranicama organizacije EuropeAid.

Naša se organizacija sufinancira sredstvima iz ESF-a. Koji logotip možemo upotrijebiti u svojoj dokumentaciji?

ESF nema vlastiti logotip. U vezanoj uredbi navodi se sljedeće:

„Sve mjere informiranja i komunikacije od strane korisnika sadržavat će prepoznavanje potpore iz fondova prema programu prikazivanjem:

(a) amblema Unije u skladu s tehničkim karakteristikama navedenima u provedbenom aktu usvojenom od strane Komisije prema članku 115(4), zajedno s referencom na Uniju;

(b) referencu na fond ili fondove koji financiraju program.

U slučaju kada se mjere informiranja i komunikacije odnose na program ili nekoliko programa sufinanciranih iz više fondova, referenca iz točke (b) može biti zamijenjena referencom na ESI fondove.”

Pogledajte također Smjernice namijenjene korisnicima i ostalim trećim stranama za upotrebu amblema EU-a u okviru programa EU-a (EN).

Jesam li uistinu dobitnik „ESF-ove lutrije”?

Komisija je upoznata s nizom lažnih poruka e-pošte koje se šalju u ime ESF-a. U porukama se obavještava o „dobitku” značajnog iznosa novca te se traži odgovor s kontaktnim podacima.

Imajte na umu da ove e-poruke nije poslala Komisija niti su poslane uz njezino dopuštenje. Savjetujemo vam da na takve poruke ne odgovarate. Ako se želite obratiti Komisiji za pitanja vezana uz ESF, upotrijebite naš obrazac za kontakt.