Navigation path

ESR uutisissa

ESR:n valmiudet vastata talous- ja rahoituskriisiin on arvioitu

14/05/2012

Palomies
© Istockphoto | ollo

Komissio on julkaissut riippumattoman raportin, jonka otsikkona on "Arviointi ESR:n reagoimisesta talous- ja rahoituskriisin" (Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis).

Euroopan komission uudessa raportissa arvioidaan, miten ESR on auttanut jäsenvaltioita selviytymään talous- ja rahoituskriisistä.Raportista ilmenee, että ESR:n toimenpideohjelmilla kyettiin vastaamaan jäsenvaltioiden tarpeisiin ja että vuonna 2009 toteutetut yksinkertaistamistoimet paransivat toimenpideohjelmia.

Tarkoituksella aktiivinen

Olosuhteet olivat vaikeat, ja jäsenvaltioiden olisi voinut olettaa siirtyvän passiivisiin lyhyen aikavälin toimiin, mutta ne itse asiassa lisäsivät panostustaan aktiivisiin työmarkkinapoliittisiin toimiin kriisin aikana.Raportin laatijat toteavat, että tämä saattoi hyvinkin johtua ESR:stä, joka suosii aktiivisia toimenpiteitä ja pidemmän aikavälin rakennemuutoksia työmarkkinoilla.Raportissa esitetään useita ESR:ää koskevia suosituksia, joista mainittakoon esimerkiksi seuraavat:kehitetään edelleen ESR:n kykyä reagoida tarvittaessa nopeasti, poistetaan käytöstä kriisitoimet, jotka uhkaavat haitata rakenteellisen pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisia torjuntatoimia, ja vahvistetaan ESR:n keskittymistä rakenteellisiin toimenpiteisiin ja heikommassa asemassa oleviin väestöryhmiin.

Katse tulevaisuuteen

Raportin laatijat suosittelevat myös, että kriisistä toivuttaessa ESR:n avulla vahvistetaan työllistettävyyttä ja sosiaalista osallisuutta tukevia rakenteellisia parannuksia.ESR-toimien olisi myös keskityttävä enemmän muutosten ennakointiin Euroopan työllisyysstrategian mukaisesti. Niillä voitaisiin esimerkiksi kehittää elinikäisen oppimisen malleja ja aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä. Lisäksi ehdotetaan, että ESR:n avulla parannetaan tulevien osaamistarpeiden ennustamista ja perehdytään kehittymässä oleviin innovatiivisiin työmuotoihin, joita voitaisiin tukea tulevissa kriisitilanteissa.