Navigation path

ESR uutisissa

Yhteinen strategiakehys: EU:n rahastojen investoinneille selvät painopisteet

15/03/2012

3D punainen nuoli kiertää pyöreän labyrintin
© Istockphoto | File #: 16896201 | 06-16-11 © Pingebat

Komissio on esitellyt "Yhteisen strategiakehyksen" (YSK), joka ohjaa jäsenvaltioita tulevan koheesiopolitiikan valmisteluissa.

Yhteinen strategiakehys auttaa määrittämään jäsenvaltioissa ja niiden alueilla tehtäville investoinneille selvät painopisteet seuraavalla ohjelmakaudella 2014–2020. Sen ansiosta EU:n rahastoja voidaan yhdistää paljon helpommin niin, että niiden vaikutus on mahdollisimman suuri. Kansalliset ja alueelliset viranomaiset laativat tämän kehyksen perusteella "kumppanuussopimuksia" komission kanssa ja sitoutuvat täyttämään Euroopan kasvua ja työpaikkoja koskevat tavoitteet vuodelle 2020 .

Yleiskatsauksessa, joka julkaistiin 14. maaliskuuta, kuvataan investoinnin painopisteitä ja tärkeimpiä toimia ja uudistetaan nykyiset erilliset koheesiopolitiikkaa, maaseudun kehittämispolitiikkaa ja kalastus- ja meripolitiikkaa koskevat strategiset suuntaviivat. Siinä ehdotetaan, että kaikkiin viiteen EU:n rahastoon (EAKR, ESR, koheesiorahasto, maaseuturahasto ja meri- ja kalatalousrahasto) sovelletaan yhteisiä sääntöjä, joilla lujitetaan EU:n politiikkojen yhdentämistä ja varmistetaan näin rahastojen suurempi vaikutus kansalaisiin ja yrityksiin paikan päällä.

Asiakirja hyväksytään lopullisessa muodossaan sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet komission koheesiopolitiikkarahastoja koskevat ehdotukset seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.

CSF:ää koskevat kommentit voidaan lähettää Euroopan komissiolle sähköpostitse.