Navigation path

Det siger de om ESF

Velkomstnetværk i Danmark

19/04/2012

Social Network
© Istockphoto | File #: 17822736 | 09-21-11 © Alex Slobodkin

ESF-finansiering støtter netværk for jobsøgende indvandrere i Danmark

Det kan være en vanskelig opgave for indvandrere at finde arbejde. For at hjælpe har Velkomstcenter Mors-Thy afholdt et møde med det formål at fremme netværk blandt indvandrere. Centret leder et 3-årigt projekt - samfinansieret af ESF - der skal hjælpe virksomheder i Nordjylland med at finde og ansætte personer med indvandrerbaggrund. Ud over de jobsøgende indvandrere deltog også en række virksomheder i mødet, der blandt andet omhandlede netværk omkring sociale aktiviteter og sportsklubber. Indvandrerne fortalte om, hvad de oplever som de største problemer - for eksempel, at det er svært at komme til jobsamtale trods et omfattende CV. En klar konklusion på mødet var, at der er behov for, at Velkomstcentret tager hjælp til jobsøgning på programmet.