Navigation path

Uddannelse, der virker

Flere højtuddannede medarbejdere

04/05/2012

Studerende i en undervisningssituation
© Istockphoto | File #: 15971349 | 03-11-11 © Jacom Stephens

Et nyt ESF-projekt skal tiltrække højtuddannede og forhindre hjerneflugt i Syddanmark

Et nyt projekt med projekttitlen "De bedste hjerner til Syddanmark" skal tiltrække 500 akademikere til regionen i løbet af de næste tre år. Projektet drives af lokale udviklingsorganisationer, og målet er at hjælpe de store virksomheder i regionen, der har vanskeligt ved at finde medarbejdere med det rette uddannelsesniveau. "Problemet bliver presserende, fordi et stort antal seniorer forlader arbejdsmarkedet i løbet af de næste 5-7 år, og derfor skal der sættes ind nu", siger Michael Willemar Svanøe, der er formand for projektgruppen. Kun et begrænset antal af de unge, der flytter til Århus og København for at studere, vender tilbage til regionen, og man estimerer, at Syddanmark vil komme til at mangle 300-400 ingeniører i den nærmeste fremtid.