Navigation path

ESF ve zprávách

Posouzení mandátu ESF, pokud jde o reakci na krizi

14/05/2012

Hasič
© Istockphoto | ollo

Komise představila nezávislou zprávu s názvem „Vyhodnocení reakce ESF na hospodářskou a finanční krizi“.

Nová zpráva Evropské komise posuzuje, jak ESF pomáhá členským státům vyrovnávat se s krizí. Tato zpráva ukazuje, že operační programy ESF byly responzivní a prospělo jim zjednodušení provedené v roce 2009.

Základem je aktivní přístup

I přes obtížné okolnosti, ve kterých by člověk mohl očekávat přechod na pasivní krátkodobá opatření, se výdaje na opatření v rámci aktivní politiky pracovního trhu během krize ve skutečnosti zvýšily. Autoři zprávy poznamenávají, že to může být díky ESF, který podporuje aktivní opatření a přispívá k dlouhodobým strukturálním změnám na pracovních trzích. Zpráva předkládá řadu doporučení pro ESF: dále rozvíjet schopnost rychle reagovat v případě potřeby; postupně vyřazovat protikrizová opatření, pokud hrozí, že budou bránit aktivním opatřením v boji proti dlouhodobé strukturální nezaměstnanosti; a posilovat zaměření ESF na strukturální opatření a zranitelné skupiny.

Pohled do budoucna

Autoři zprávy také doporučují, že až po krizi nastane oživení, měl by ESF posilovat strukturální vylepšení na podporu zaměstnatelnosti a sociálního začleňování. Měl by se také více zaměřit na předpokládanou změnu v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti, například vylepšením koncepcí celoživotního učení a aktivních opatření na trhu práce. Další návrh se týká lepšího předpovídání toho, jaké dovednosti budou v budoucnosti potřeba, a vývoje inovativních forem práce, které by bylo možné podporovat v budoucích kritických situacích.