Navigation path

Често задавани въпроси

Какво представлява ЕСФ?

 • Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден през 1957 г., като част от Договора от Рим.
 • ЕСФ е един от Структурните фондове на ЕС и основният инструмент за създаването на по-голям брой и по-добри работни места в Европа.
 • През периода 2007—2013 г. ЕСФ инвестира приблизително 75 милиарда евро в целия Европейски съюз. Към тези средства са добавени около 50 милиарда евро като национално публично финансиране. Според Комисията от тези мерки ще се възползват над 70 милиона души.

Допълнителна информация за ЕСФ

Какъв е общият бюджет на ЕСФ?

Бюджетът на ЕСФ за периода 2007—2013 г. възлиза на около 75 милиарда евро, което е повече от 10 милиарда евро на година. Заедно с националното публично и частно съфинансиране общата сума, предоставена за подкрепяните от ЕСФ мерки, възлиза на над 117 милиарда евро.

За повече информация относно бюджета на ЕСФ, проверете раздела Финансиране на ЕСФ.

В кои сфери ЕСФ развива дейности?

ЕСФ подкрепя мерки като:

 • обучение през целия живот и обучение на работещите;
 • организация на работата;
 • подкрепа за служителите в контекста на преструктуриране;
 • услуги в сферата на заетостта;
 • интегриране на хората в неравностойно положение на пазара на труда;
 • реформиране на системите за образование и обучение;
 • свързване в мрежа на социални партньори и НПО;
 • обучение за публични администрации и услуги.

Повече информация относно приоритетите на ЕСФ може да потърсите в базата данни Приоритети.

Как да открия документация, свързана с ЕСФ?

Разделът Библиотека на тази интернет страница включва версии във формат PDF на всички наши публикации.

Какъв тип дейности съфинансира ЕСФ?

ЕСФ съфинансира проекти в широк набор от области, свързани с подобряване на възможностите за заетост и социалното включване в зависимост от приоритетите, заложени от държавите-членки.

На страниците с дейности можете да видите резюме относно областите на финансиране.

Вижте раздел „Примери за проекти“, за да научите повече относно конкретни проекти, подкрепени по линия на ЕСФ.

Кой може да получи финансова подкрепа по линия на ЕСФ?

Право да кандидатстват имат стопанските предприятия, държавните агенции и неправителствените организации. Отделни лица нямат право да кандидатстват; само организации или фирми могат да подават заявления за кандидатстване.

Научете как да участвате тук.

ЕСФ се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете как да се възползвате от подкрепа по линия на ЕСФ, моля, свържете се с управляващия орган на ЕСФ във вашата страна или регион. Данните за контакт са посочени в раздел „Подкрепа във вашата страна“.

Всяка държава членка публикува списък с бенефициентите на ЕСФ.

Какво представлява Управляващ орган?

Управляващите органи за ЕСФ имат национални и регионални офиси. Те разпространяват информация за ЕСФ, получават и оценяват заявленията. Те са отговорни и за разпределяне на финансирането, както и за мониторинга на одобрените проекти.

Възможно ли е даден проект да си сътрудничи с други държави-членки?

ЕСФ подкрепя проекти, които си сътрудничат с проекти или организации в други държави-членки на ЕС.

За повече информация относно „транснационалност”, вижте нашия раздел Сфери на дейност.

Повече информация относно трансгранични проекти, подкрепени по линия на ЕСФ, можете да откриете в базата данни Проекти.

Какво представлява Комитета за мониторинг?

Комитетите за мониторинг извършват надзор върху изпълнението на програмите по линия на ЕСФ. В състава им влизат представители от държавните органи, социалните партньори, НПО, системата на образованието и Комисията.

Как да получа финансиране?

ЕСФ се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете как да се възползвате от подкрепа по линия на ЕСФ, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за вашата страна или регион.

Можете да откриете данните за контакт в раздел Държави-членки на тази интернет страница.

ЕСФ предоставя ли финансова подкрепа за студенти?

Дадена оперативна програма по линия на ЕСФ, за която образованието е приоритет, може да отпуска безвъзмездни помощи за студенти.

За повече информация относно дейностите на ЕСФ по насърчаване на образованието можете да откриете в база данни Приоритети.

Можете да проверите също така и интернет страницата на програма „Еразъм", която всяка година помага на студентите да следват и работят в чужбина: http://ec.europa.eu/education

Един от нашите служители ще участва в обучение. Каква подкрепа можем да получим, в качеството си на работодатели, по линия на ЕСФ и при какви условия?

По принцип ЕСФ може да предоставя подкрепа за обучение на служители. Но ЕСФ се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете дали отговаряте на критериите за финансиране по линия на ЕСФ във вашата страна, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за ЕСФ, чиито данни за контакт можете да откриете в раздела Държави-членки на тази интернет страница.

Искаме да основем център за обучение. Може ли ЕСФ да ни помогне?

По принцип ЕСФ може да предоставя подкрепа за центрове за обучение.

ЕСФ, обаче, се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете дали отговаряте на критериите за финансиране по линия на ЕСФ във вашата страна, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за ЕСФ. Данни за контакт са посочени в раздела „Подкрепа във вашата страна“.

ЕСФ предоставя ли подкрепа за проекти в Африка?

ЕСФ предоставя подкрепа в рамките не ЕС.

За външна помощ, моля, вижте интернет страницата EuropeAid.

Нашата организация получава съфинансиране по линия на ЕСФ. Кое лого може да използваме в документацията си?

ЕСФ няма конкретно лого. Регламентът за прилагане гласи:

„Всички действия за информация и публичност, предназначени за бенефициентите, потенциалните бенефициенти и широката общественост включват следните елементи:

  а) емблемата на Европейския съюз <…> и препратка към Европейския съюз;

  б) позоваване на съответния фонд: <…> за ЕСФ: „Европейски социален фонд“;

  в) изявлението, избрано от управляващия орган, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността, за предпочитане е: „Инвестиране във вашето бъдеще“.

Букви б) и в) не се прилагат за малки рекламни обекти“.

Можете да използвате за справка също и Ръководството за бенефициенти и други трети страни относно използването на емблемата на ЕС в контекста на програми на ЕС.

Наистина ли „спечелих лотарията на ЕСФ“?

Комисията е информирана за редица измамни имейл съобщения, изпратени от името на ЕСФ. Съобщенията обявяват значителна парична сума като „награда“ и молят да се изпрати обратно имейл с информация за контакти.

Моля, имайте предвид, че тези имейли не са изпратени от Комисията или с нейно разрешение. Съветваме Ви да не отговаряте на тези съобщения. Ако желаете да се свържете с Комисията по въпроси, свързани с ЕСФ, моля, използвайте нашия формуляр „За контакти“.