Navigation path

Tlačové správy

Zobrazuje sa 1 – 5 z 38

Integrácia Rómov: rámec EÚ prináša prvé výsledky (04/04/2014)

Integrácia Rómov zaujala vďaka zosúladeným krokom Európskej komisie pevné miesto v politickom programe v celej Európe. Podľa novej, dnes uverejnenej správy o pokroku členských štátov dosiahnutom vo vykonávaní rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov sa už pomaly začínajú preukazovať prvé výsledky týkajúce sa zlepšenia života Rómov.

ESF and the Youth Employment Initiative: vital instruments for a job rich recovery (05/02/2014)

The ESF plays a fundamental role in supporting Member States' investment in human capital and thereby in strengthening the competitiveness of the European economy as it is emerging from the crisis

European Social Fund: conference to promote more effective and efficient implementation in 2014-2020 (05/02/2014)

To ensure an efficient and effective use of the more than €70 billion (more than €80 billion in current prices) available to Member States from the ESF in the 2014-2020 period, the European Commission, together with the Greek Presidency of the EU's Council of Ministers, is bringing together policy makers and ESF stakeholders at a conference in Brussels on 6-7 February.

Štrukturálne a investičné fondy: Komisia posilňuje úlohu partnerov pri plánovaní a vynakladaní prostriedkov (07/01/2014)

Európska komisia dnes prijala spoločný súbor noriem na zlepšenie konzultácií, účasti a dialógu s partnermi, ako sú regionálne, miestne, mestské a iné orgány verejnej moci, odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a nediskriminácie počas plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia projektov financovaných prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF).

EÚ prijala prvý právny nástroj na integráciu Rómov (09/12/2013)

Všetkých 28 členských štátov EÚ sa dnes zaviazalo k realizácii súboru odporúčaní na lepšiu hospodársku a sociálnu integráciu Rómov, ktoré navrhla Európska komisia.