Navigation path

Pressiteated

Cohesion Policy: Commission commits more than 66 billion euro to promote economic development across Europe (13/02/2015)

The European Commission has today adopted 40 new programmes under the European Cohesion Policy to support economic development and social cohesion across the European Union. An additional 10 programmes will be adopted before the end of this month. Together, these 50 programmes will be worth more than 66 billion euro.

Junckeri komisjon eraldab miljard eurot noorte töötuse vähendamiseks (04/02/2015)

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku eraldada juba sel aastal miljard eurot noorte tööhõive algatuse raames. Sellega suurendatakse kuni kolmkümmend korda eelrahastamist, mida liikmesriigid saavad noorte tööhõive edendamiseks. Nii jõuab abi kuni 650 000 nooreni ja aitab neil kiiremini tööd leida.

Accelerated pre-financing for the Youth Employment Initiative: Questions and Answers (04/02/2015)

Avoiding a "Lost Generation": what (more) can the EU do tackle youth unemployment? (19/01/2015)

Marianne Thyssen - Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility - Closing speech at seminar on youth employment organised by Notre Europe – Jacques Delors Institute, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European Economic and Social Committee

European Social Fund: EUR 1 billion for employment and social inclusion in Flanders (28/11/2014)

The European Commission has today adopted the Flemish Operational Programme for the implementation of the European Social Fund (ESF) for the period 2014-2020.

European Social Fund: more than EUR 1 billion for employment and social inclusion in Bulgaria (28/11/2014)

The European Commission has today adopted the Bulgarian Operational Programme "Human Resource Development" for the implementation of the European Social Fund (ESF) in the period 2014-2020.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Croatia on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (30/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Croatia setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Slovenia on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (30/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Slovenia setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Spain on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (30/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Spain setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Italy on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (29/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Italy setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Malta on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (29/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Malta setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Belgium on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (29/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Belgium setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with the United Kingdom on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (29/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with the United Kingdom setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Luxembourg on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (29/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Luxembourg setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Sweden on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (29/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Sweden setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

Speech: Cohesion and convergence in Europe (24/10/2014)

Lecture at the Warsaw School of Economics by László Andor, European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Social Fund: €2.6 billion to boost employment and social inclusion in Germany (21/10/2014)

The European Commission has today adopted the German federal Operational Programme for the implementation of the European Social Fund (ESF) in the period 2014-2020.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Austria on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (17/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Austria setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Social Fund: EUR 2.9 billion for growth and employment in metropolitan France (10/10/2014)

The European Commission has today adopted the French national Operational Programme for the implementation of the European Social Fund (ESF) in mainland France in the period 2014-2020.

MEMO: The EU Youth Guarantee (08/10/2014)

Questions and answers

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Finland on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (07/10/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Finland setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Social Fund: over 1 billion euros to boost growth and jobs in the Netherlands (19/09/2014)

The European Commission welcomes the adoption of the Dutch national Operational Programme for the implementation of the European Social Fund in the period 2014-2020.

Statement on Roll-out of the Youth Employment Initiative (17/09/2014)

László Andor, European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Parliament plenary session

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Hungary on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (29/08/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Hungary setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with the Czech Republic on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (26/08/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with the Czech Republic setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with The Netherlands on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (22/08/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with The Netherlands setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

The European Commission adopts a "partnership agreement" with France on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs over the period 2014‑2020 (08/08/2014)

The European Commission has adopted a "partnership agreement" with France setting out the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds in the country's regions and cities for 2014-2020.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Bulgaria on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (07/08/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Bulgaria setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

European Social Fund: 400 million euros to boost growth and jobs in Denmark (05/08/2014)

The European Commission has adopted today the Danish national Operational Programme for the implementation of the European Social Fund in the period 2014-2020.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Portugal on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (30/07/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Portugal setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds throughout the country.

Komisjoni uues aruandes ELi 2014.—2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika kohta pööratakse erilist tähelepanu energiatõhususele, tööhõivele ja VKEdele. (23/07/2014)

Euroopa Komisjoni täna avaldatud 6. aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta osutab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on juba andnud oma panuse strateegia „Euroopa 2020” majanduskasvu eesmärkide saavutamiseks, luues Euroopas töökohti ja vähendades ebavõrdsust.

Youth Employment Initiative: €1.1 billion of EU money to tackle youth unemployment in Italy (11/07/2014)

The European Commission has adopted today the national Operational Programme for the implementation of the Youth Employment Initiative (YEI) in Italy.

Youth Employment Initiative: Commission and Member States meet to speed up implementation of €6bn euro dedicated fund (08/07/2014)

Experts from the European Commission and Member States are meeting in Brussels on 11th July to accelerate the programming arrangements and practical implementation of the Youth Employment Initiative at a special seminar organised by the Commission.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Slovakia on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (20/06/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Slovakia for the period 2014-2020, setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds in the country's regions and cities.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Cyprus on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (20/06/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Cyprus setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds in tackling the crisis and encouraging growth for the benefit of the country and its people.

Komisjon võtab vastu partnerluslepingud Balti riikidega ELi struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks aastatel 2014–2020 (20/06/2014)

Euroopa Komisjon võttis vastu partnerluslepingud Balti riikidega (Läti, Leedu, Eesti), milles sätestatakse strateegia Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide optimaalseks kasutamiseks, et toetada nende riikide piirkondi ja inimesi.

Youth Employment Initiative: Commission adopts first programme with France to use €620 million to tackle unemployment (03/06/2014)

The European Commission has adopted today the first Operational Programme with France to use the available funding from the Youth Employment Initiative (YEI) to tackle youth unemployment.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Poland on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (23/05/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Poland setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds in the country's regions, cities and people. Today’s agreement paves the way for investing €77.6 billion in total Cohesion Policy funding over 2014-2020 (in current prices, including European Territorial Cooperation funding), which is the biggest national allocation among the EU’s 28 Member States.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Greece on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (23/05/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Greece setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds in the country's regions and cities for 2014-2020. Today’s agreement paves the way for Greece's return to recovery and growth, and its transformation into a productive economy. It sets out how €15.52 billion in total Cohesion Policy funding in current prices and €4.2 billion for rural development to be invested in the country’s real economy.

European Commission adopts ‘Partnership Agreement’ with Germany on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (22/05/2014)

The European Commission has adopted a "Partnership Agreement" with Germany setting down the strategy for the optimal use of European Structural and Investment Funds in the country's regions and cities. Today’s agreement paves the way for € 19.2 billion (current prices including European Territorial Cooperation funding) in total Cohesion Policy funding and €8.3 billion for rural development to be invested in the country’s real economy.

European Commission adopts EU's first ‘Partnership Agreement’ on using EU Structural and Investment Funds for growth and jobs in 2014-2020 (05/05/2014)

The European Commission has adopted the first of 28 "Partnership Agreements" that set down the strategies in EU member states and regions for European Structural and Investment Funds. Today’s agreement was signed with Denmark and will pave the way for €553 million (current prices) in total Cohesion Policy funding and €629 million for rural development to be invested in the country’s real economy.

Kuidas on edenenud romade integreerimine Euroopa Liidus (04/04/2014)

Euroopa Komisjoni tegevus on asetanud romade integratsiooni päevakorda kogu Euroopas. Romade elu parandamise esimesed tulemused on vähehaaval ilmnema hakanud, nagu selgub täna avaldatud uuest aruandest liikmesriikide edusammude kohta ELi riiklike roma strateegiate raamistiku alusel.

ESF and the Youth Employment Initiative: vital instruments for a job rich recovery (05/02/2014)

The ESF plays a fundamental role in supporting Member States' investment in human capital and thereby in strengthening the competitiveness of the European economy as it is emerging from the crisis

European Social Fund: conference to promote more effective and efficient implementation in 2014-2020 (05/02/2014)

To ensure an efficient and effective use of the more than €70 billion (more than €80 billion in current prices) available to Member States from the ESF in the 2014-2020 period, the European Commission, together with the Greek Presidency of the EU's Council of Ministers, is bringing together policy makers and ESF stakeholders at a conference in Brussels on 6-7 February.

Struktuuri- ja investeerimisfondid: komisjon tugevdab partnerite rolli rahaliste vahendite planeerimisel ja eraldamisel (07/01/2014)

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ühised standardid selleks, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate projektide kavandamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise etapis parandada konsulteerimist ja dialoogi selliste partneritega nagu piirkondlikud, kohalikud, linna- ja muud ametiasutused, ametiühingud, tööandjad, valitsusvälised organisatsioonid ning sotsiaalse kaasatuse ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning diskrimineerimise vastu võitlemise eest vastutavad organid, ning suurendada nende osalust.

Esmakordselt võetakse vastu ELi õigusakt romade kaasamise kohta (09/12/2013)

Kõik 28 Euroopa Liidu liikmesriiki võtsid täna roma kogukondade majandusliku ja sotsiaalse integratsiooni tõhustamiseks kohustuse rakendada üksikasjalikku soovitust, mis põhineb Euroopa Komisjoni ettepanekul.

Free movement of people: five actions to benefit citizens, growth and employment in the EU (25/11/2013)

The joint responsibility of Member States and the EU institutions to uphold EU citizens' rights to live and work in another EU country is underlined in a policy paper just adopted by the European Commission. To support Member States' efforts to do so, the Commission's paper outlines five concrete actions to strengthen the right to free movement, while helping Member States to reap the positive benefits it brings.

EU Cohesion Policy: Commission welcomes European Parliament's support for fundamental reforms (20/11/2013)

Johannes Hahn and László Andor, European Commissioners for Regional Policy and for Employment, Social Affairs and Inclusion respectively, have warmly welcomed the European Parliament's vote today to endorse reform of Cohesion Policy. The Parliament gave its consent to new rules that refocus investment in the real economy, on key areas to create jobs and foster growth.

ELi ühtekuuluvuspoliitika koondamine majanduskasvule ja töökohtade loomisele: reformi 10 punkti (19/11/2013)

ELi majanduskasvu ja töökohtadega seotud eesmärkide saavutamiseks ning võitlemiseks kliimamuutuse, energiasõltuvuse ja sotsiaalse eraldatuse vastu on ELi 2014.—2020. aasta eelarves ette nähtud investeerida 325 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika raames Euroopa liikmesriikidesse ning nende piirkondadesse ja linnadesse.

Euroopa Liidu eelarveraamistikuga aastateks 2014–2020 investeeritakse Euroopa tulevikku triljon eurot (19/11/2013)

Täna andis Euroopa Parlament oma poolthääle ELi mitmeaastasele finantsraamistikule aastateks 2014–2020. Parlamendi nõusolek tähendab, et lähinädalatel avaneb nõukogul võimalus raamistik lõplikult heaks kiita.

Employment: Commission urges Member States to urgently implement Youth Guarantee to help young jobless (12/11/2013)

Now is the time for Member States to put in place the structural reforms and infrastructure to make the Youth Guarantee a reality as soon as possible. This was the message to Member States from European Commission President José Manuel Barroso and European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion László Andor to the high-level conference on youth unemployment hosted by French President Fançois Hollande in Paris on 12 November.

EU measures to tackle youth unemployment (08/11/2013)

What is the current situation and what is the EU doing?

Youth Guarantee: Commission works with Member States to prepare for immediate implementation (17/10/2013)

The European Commission and Member States are meeting to discuss the practical implementation of the Youth Guarantee at a seminar organised by the Commission in La Hulpe, Belgium on 17-18 October. The event forms part of an on-going programme set up by the Commission to help Member States design and develop their national Youth Guarantee schemes, which also includes technical support and financial assistance.

The role of the European Social Model (25/09/2013)

Speech by Commissioner Andor / Joint seminar on "The European Social Model: Key driver for competitiveness" organised by European Parliament, Cedefop, EU-OSHA, ETF and Eurofound / Brussels

Commission approves Croatia’s plan for EU cohesion policy investment of 450m euro to deliver growth and jobs (26/08/2013)

The European Commission has today approved Croatia’s investment plan to use EU cohesion policy funds worth €449.4m allocated to the country when it joined the EU on 1st July 2013.

Member States and regions must lose no time in preparing the next generation of EU programmes for growth (10/07/2013)

EU Commissioner for Regional Policy, Johannes Hahn has told Member States and regions there is no time to lose in planning the EU structural funds programmes for 2014-2020. The call to action comes after members of the European Parliament's Regional Development Committee adopted a series of reports that in principle agree a radical reform of Regional Policy.

New cohesion policy: MEPs approve €325 billion investment tool for EU regions (10/07/2013)

New rules for investing €325 billion in regional development projects across the EU in 2014-2020 were approved by the Regional Development Committee on Wednesday. This funding - roughly a third of the EU budget - will boost local growth and job creation.

Towards a greater result orientation of ESF investments (05/07/2013)

Speech by Commissioner Andor / International Evaluation Conference – Cohesion Policy 2014-2020: towards evidence based programming an evaluation / Vilnius

Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama jõupingutusi romade integreerimiseks (26/06/2013)

Euroopa Komisjon on kutsunud liikmesriike üles täitma võetud kohustusi, et tagada võrdõiguslikkus, ja tegema suuremaid jõupingutusi, et nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt paremini integreerida 10–12 miljonit Euroopas elavat romat. Üleskutse esitati pärast täna avaldatud komisjoni eduaruannet, millest selgub, et liikmesriigid peavad romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku kohaselt esitatud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel rohkem ära tegema.

Komisjon kutsub üles saavutama konsensust majanduskasvu taastamise küsimuses (19/06/2013)

Järgmisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel hakatakse arutama noorte tööhõive ja VKEde rahastamise küsimust

Youth employment: EU support for apprenticeship and traineeship schemes (07/06/2013)

The importance of good quality apprenticeships and traineeships in the transition from education to work and for implementing the Youth Guarantee was the main focus of a conference hosted by László Andor, European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion in Brussels on 5-6th June.

EU measures to tackle youth unemployment (28/05/2013)

MEMO - overview of EU actions to tackle youth unemployment

Cohesion Policy: getting the most from EU Funds for growth and jobs - Commission moves to help (21/05/2013)

Measures to help crisis-hit countries to use much needed EU funds have been proposed today by the European Commission. The measures would help these Member States to tackle youth unemployment, to support small and medium sized business and to pay for key infrastructure projects. In the absence of this proposed measure, Cohesion Policy investments for growth could be lost because of a lack of time to spend the money or because of the difficulty of finding national and private co-finance in the current economic climate.

Speech by Commissioner Andor: Investing in people is the best investment we can make (03/05/2013)

Irish Presidency Conference on the Social Investment Package

ELi ühtekuuluvuspoliitika aitab kriisiga toime tulla ja soodustab majanduskasvu (18/04/2013)

Euroopa Komisjon esitles täna strateegilist aruannet 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamise kohta, mis annab enamjaolt 2011. aasta lõpu seisuga esitatud teabel põhineva ülevaate ELi struktuurifondide mõjust liikmesriikides.

Speech by Commissioner Andor: Harnessing everyone's skills and talents as a way out of the crisis (18/04/2013)

Job Expo Fair Conference / Nitra (Slovakia)

International Roma Day: Commission calls for decisive action to further Roma integration (08/04/2013)

To mark International Roma Day, the European Commission has underlined the need for further efforts by the Member States to improve the situation for Roma communities in Europe.

Komisjon esitab eeskirjad noorte tööhõive algatuse elluviimiseks (12/03/2013)

Euroopa Komisjon on koostanud tegevuseeskirjad noorte tööhõive algatuse rakendamiseks. Viimase eesmärk on võidelda noorte tööpuuduse vastu

Komisjon kutsub liikmesriike üles toetama majanduskasvu ja sotsiaalset ühtekuuluvust sotsiaalsete investeeringutega (20/02/2013)

Komisjon kutsub liikmesriike üles toetama majanduskasvu ja sotsiaalset ühtekuuluvust sotsiaalsete investeeringutega

CoR call for improvements to the planning and management of Structural Funds (03/12/2012)

CoR call for improvements to the planning and management of Structural Funds

ELi noorsooaruandes peetakse peamisteks prioriteetideks tööhõivet ja sotsiaalset kaasamist (11/09/2012)

Täna avaldatud ELi noorsooaruandes kinnitatakse, et ELi noorsoopoliitika prioriteetiteks peaksid olema noorte tööhõive, sotsiaalne kaasamine ning tervis ja heaolu. Komisjoni iga kolme aasta tagant koostatavas aruandes rõhutatakse, et EL ja liikmesriigid peavad rohkem toetama noori, keda majanduskriis on enim mõjutanud.

Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike üles rakendama romade integratsiooni käsitlevaid riiklikke strateegiaid (23/05/2012)

Commission proposes one programming tool for all structural funds (14/03/2012)

Following the Cohesion Policy proposals of 6th October, and in order to help Member States with their preparations for the next programming period the Commission has today presented the "Common Strategic Framework" (CSF).