Navigation path

Wydarzenia

Terytorialny wymiar Europejskiego Funduszu Społecznego

29/09/2011 - 30/09/2011

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat terytorialnego wymiaru Europejskiego Funduszu Społecznego oraz mechanizmów jego zastosowania, w szczególności w kontekście osiągania celów Strategii Europa 2020.

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat terytorialnego wymiaru Europejskiego Funduszu Społecznego oraz mechanizmów jego zastosowania, w szczególności w kontekście osiągania celów Strategii Europa 2020. Tematyka poruszona podczas konferencji pozwoli na podkreślenie wielowymiarowości zarówno polityki spójności, jak i samego Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja będzie obejmowała kilka zagadnień związanych z terytorialnym wymiarem Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszego dnia konferencji dyskusja będzie się koncentrowała na zagadnieniach ogólnych związanych z podejściem terytorialnym i sektorowym w kontekście procesów rozwojowych. Paneliści spróbują odpowiedzieć m.in. na pytania: które podejście jest bardziej efektywne?, w jakich regionach i w których obszarach tematycznych warto zastosować podejście terytorialne a w jakich sektorowe? w jaki sposób postrzegać terytorializm w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego ? Powyższa sesja plenarna będzie zatem wstępem do dyskusji, której szczegółowe tematy zostaną omówione drugiego dnia konferencji.

Konferencja drugiego dnia zostanie podzielona na dwa bloki tematyczne: Efektywne mechanizmy terytorializacji oraz Terytorializacja polityk społecznych w kontekście celów strategii Europa 2020. W ramach obu bloków odbędą się trzy równoległe panele dyskusyjne. W pierwszym bloku zostaną przedyskutowane kwestie dotyczące: praktycznych mechanizmów i instrumentów terytorializacji, roli tzw. local capacity w rozwoju lokalnym i regionalnym, a także regionalnego wymiaru polityk publicznych. Drugi blok poświęcony będzie kwestiom związanym z terytorialnym wy.


Strona internetowa poświęcona konferencji  ikona Strona internetowa poświęcona konferencji