Navigation path

събития

Европейски фондове допринасящи за интеграцията на ромите – България

21/06/2011 - 24/06/2011

Европейски фондове допринасящи за интеграцията на ромите – България

Европейската комисия организира през юни в България събития на високо равнище, посветени на приноса на фондовете на Европейския съюз за интеграция на ромите. Тези прояви са продължение на Срещата на върха от 2008 в Брюксел, посветена на ромите и на подобни събития в Унгария през 2009 и в Румъния през 2010 година.

Национално събитие ще бъде организирано на 21 и 22 юни в София, последвано от две регионални – във Велико Търново на 23 юни 2011 и в Бургас – на 24 юни 2011.

Тези прояви целят повишаване на информираността за възможностите, предлагани от фондовете на ЕС, подобряване на използването им и повишаване на въздействието на подкрепяните от тях проекти.Те също така са част от процеса на по-доброто включване на ромите в прилагането на оперативните програми, съфинансирани от ЕС.


Уебсайт на конференцията  икона Уебсайт на конференцията