Navigation path

ESF i media

Intresse för socialt företagande

09/07/2013

Caféanställd
© Istockphoto/ snapphoto

Socialt företagande ökar i Sverige

Socialt företagande är på uppgång i Halmstad. Förra året fanns det bara ett socialt företag i länet – idag finns det runt tio. Café Välkommen i Andersberg är ett exempel: där får invandrarkvinnor chansen att arbetsträna samtidigt som de lär sig svenska. Caféet ingår i det ESF-stödda Good Life-projektet.

”Café Välkommen är ett arbetsintegrerat socialt företag, vilket innebär att kvinnorna kommer till caféet och arbetar efter sin förmåga. Det är även ett övningsföretag för att lära sig mer svenska och en sluss ut i arbetslivet”, säger Eija Torro-Gramby som är handledare i entreprenörskap.

Framtiden för sociala företag i Halmstad ser ljus ut eftersom det finns ett stort intresse för att starta från privatpersoner, företag, kommunen med flera. Projektledarna väntar sig att många fler ska starta under hösten 2013.


RSS och sociala medier

Twitter Facebook RSS

Senaste uppdatering: 12/07/2013 | Till början