Navigation path

ESF i media

Fritt val efter eget huvud

17/01/2013

Vuxenstuderande lär sig använda datorer
© Istockphoto/ Catherine Yeulet

Långtidsarbetslösa i Sverige får hjälp att utveckla egna färdigheter för att komma in på arbetsmarknaden.

Individuellt anpassad utbildning för deltagarna i UMA-projektet i Kristinehamn har gett 200 långtidsarbetslösa en andra chans. Projektet medfinansieras av ESF. Deltagarna får möjlighet att lära sig nya saker efter eget val beroende på vad de är bra på. Allt är möjligt från att ta taxikörkort till att starta ett eget företag. Ett exempel är en före detta marinofficer som lärde sig CAD-programmering. Många av deltagarna i det framgångsrika treåriga projektet har fått arbete. Arrangörerna hoppas kunna sprida konceptet till andra regioner i Sverige.