Navigation path

ESF i media

Nya möjligheter för nya medborgare

29/11/2012

Utbildning korsordspussel
© Istockphoto/ Ivelin Radkov

Nyanlända invandrare får praktisk hjälp och utbildning i svenska kommuner

I Katrineholm och Vingåker får utrikesfödda hjälp att komma ut på arbetsmarknaden genom projektet Egen Kraft som medfinansieras av ESF. Utrikesfödda har ofta svårigheter att finna arbete – därför erbjuds deltagarna i projektet coachning, utbildningskurser och färdigheter i det svenska språket för att optimera sina möjligheter. Cirka 60 deltagare åt gången ingår i projektet var sjätte månad fram till slutet av 2014. Målet är att 70 procent av deltagarna ska gå vidare till arbete, studier eller starta eget företag. Projektledarna erkänner att målet kan bli svårt att uppnå i den aktuella situationen på arbetsmarknaden. Men deltagarna kommer i alla fall att vara i en bättre position när ekonomin får ett uppsving, menar de.