Navigation path

ESF i media

Kampanj lanseras för ESF- finansiering av fattigdomsbekämpning

22/05/2012

Kampanj lanseras för ESF- finansiering av fattigdomsbekämpning
© EAPN

Målet att minska fattigdomen måste backas upp med EU-medel – frivilligorganisationer uppmanar medlemsstaterna att hålla sina löften

14 sociala frivilligorganisationer lanserade den 15 maj kampanjen ”EU-pengar för att minska fattigdomen NU!” Genom kampanjen uppmanas medlemsstaterna att respektera sina löften att minska fattigdomen och se till att nödvändiga EU-medel avsätts för social integration och fattigdomsbekämpning.Medlemsstaterna uppmanas i synnerhet att respektera kommissionens förslag att avsätta 25 procent av budgeten för sammanhållningspolitiken till ESF och 20 procent av ESF:s anslag för att hjälpa nära en av fyra européer som står i riskzonen för fattigdom och social utestängning.Man har i kampanjen lanserat ett EU-omfattande upprop i frågan. Fintan Farrell, chef för Europeiska nätverket mot fattigdom sa, ”Sociala investeringar och målen för fattigdomsminskning måste omvandlas från att vara bra idéer till konkreta åtgärder – som en stark Europeisk socialfond som tydligt ägnar sig åt att bekämpa fattigdom och social utestängning.”