Navigation path

I fokus

A new, more inclusive vision of education and training up to 2020
A new, more inclusive vision of education and training up to 2020 (03/09/2015)

Report calls for strengthening cooperation in education and training up to 2020 and especially to promote social inclusion.

A new start for jobs and growth in Greece: Commission mobilises more than €35 billion from the EU budget
A new start for jobs and growth in Greece: Commission mobilises more than €35 billion from the EU budget (16/07/2015)

Two days after an agreement paving the way for a new support programme for Greece, the European Commission revealed plans to help Greece maximise its use of EU funds. As mandated by the Euro Summit on 12/13 July, this will help mobilise more than €35 billion up to 2020 to support the Greek economy, provided that the conditions agreed upon by the Euro Summit will be met.

Less administrative burden and more focus on outcomes
Less administrative burden and more focus on outcomes (09/07/2015)

Starting with Sweden and France, a new regulation reduces administrative burden for ESF and YEI projects, allows quicker reimbursement and makes programmes simpler, safer, quicker and more oriented towards outputs and results

More funding to Roma integration
More funding to Roma integration (19/06/2015)

Member States continue to make progress in Roma integration, but further efforts are necessary. This is the conclusion of an annual Commission report.

1 billion euro in pre-financing for the Youth Employment Initiative
1 billion euro in pre-financing for the Youth Employment Initiative (22/05/2015)

Today the European Commission will make almost 1 billion euro available for the young unemployed

Employment and social situation: quarterly review
Employment and social situation: quarterly review (13/04/2015)

The economic situation in the EU started gradually improving nearly two years ago, and most Member States have recently registered positive GDP growth. Employment has started picking up, with improvements now materialising in most sectors.

European Public Sector Award 2015
European Public Sector Award 2015 (06/02/2015)

The European Institute of Public Administration - EIPA - with the institutional and financial support of 12 European public partners – invites applications to the fifth European Public Sector Award – EPSA 2015.

Commission proposes drastically increased pre-financing for Youth Employment Initiative
Commission proposes drastically increased pre-financing for Youth Employment Initiative (04/02/2015)

The European Commission proposes to make 1 billion euro from the Youth Employment Initiative available as early as this year. This change will increase by up to 30 times the pre-financing Member States receive to boost youth employment - reaching up to 650 000 young people and helping them get into work, faster.

Kommissionens rapport lyfter fram nya jobb, nya färdigheter och social trygghet som drivrutiner för att återställa sysselsättningen och inkomsterna
Kommissionens rapport lyfter fram nya jobb, nya färdigheter och social trygghet som drivrutiner för att återställa sysselsättningen och inkomsterna (19/01/2015)

Konsekvenserna och lärdomarna av den ekonomiska krisen för jobb och levnadsstandard är ämnet i den senaste rapporten Employment and Social Developments in Europe som kommissionen offentliggjorde den 15 januari.

Partnership agreement with Ireland adopted
Partnership agreement with Ireland adopted (18/11/2014)

On 18 November 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Ireland, paving the way for more than €500 million (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Nytt verktyg för ökad jämställdhet i ESF
Nytt verktyg för ökad jämställdhet i ESF (17/11/2014)

Europeiska lärandenätverket för jämställdhetsintegrering (GenderCoP) har utvecklat ett verktyg för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i strukturfondernas processer på EU-nivå och i medlemsstaterna genom att lämna tydliga förklaringar av ESF:s krav och exempel på god praxis om hur man når jämställdhet i alla cykler av ESF.

Partnership agreement with Spain adopted
Partnership agreement with Spain adopted (30/10/2014)

On 30 October 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Spain, paving the way for more than €7.5 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Croatia adopted
Partnership agreement with Croatia adopted (30/10/2014)

On 30 October 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Croatia, paving the way for more than €1.5 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Slovenia adopted
Partnership agreement with Slovenia adopted (30/10/2014)

On 30 October 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Slovenia, paving the way for more than €700 million (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Luxembourg adopted
Partnership agreement with Luxembourg adopted (30/10/2014)

On 29 October 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Luxembourg, paving the way for €20 million (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Malta adopted
Partnership agreement with Malta adopted (30/10/2014)

On 29 October 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Malta, paving the way for more than €100 million (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with the United Kingdom adopted
Partnership agreement with the United Kingdom adopted (29/10/2014)

On 29 October 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with the United Kingdom, paving the way for more than €4.9 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnerskapsavtalet med Sverige har antagits
Partnerskapsavtalet med Sverige har antagits (29/10/2014)

Kommissionen antog partnerskapsavtalet med Sverige den 29 oktober 2014 och beredde väg för finansiering med 774 miljoner euro (aktuella priser) från Europeiska socialfonden (ESF) för de kommande sju åren.

Partnership agreement with Belgium adopted
Partnership agreement with Belgium adopted (29/10/2014)

On 29 October 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Belgium, paving the way for more than €1 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Italy adopted
Partnership agreement with Italy adopted (29/10/2014)

On 29 October 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Italy, paving the way for more than €10 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Austria adopted
Partnership agreement with Austria adopted (17/10/2014)

On 17 October 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Austria, paving the way for €442 million (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Modernising Public Administration: Commission discusses with Member States
Modernising Public Administration: Commission discusses with Member States (13/10/2014)

The European Commission organised a policy discussion with Member States on the modernisation of public administration.

Partnerskapsavtal med Finland antogs
Partnerskapsavtal med Finland antogs (07/10/2014)

Den 7 oktober 2014 antog kommissionen ett partnerskapsavtal med Finland som banar väg för över 500 miljoner euro (aktuella priser) i finansieringar från Europeiska socialfonden (ESF) för de kommande sju åren.

ESF:s nätverk för lärande: en effektiv inlärningsupplevelse över nationsgränserna
ESF:s nätverk för lärande: en effektiv inlärningsupplevelse över nationsgränserna (24/09/2014)

Den 3 juli publicerades den slutliga rapporten som bedömer ESF:s nätverk för lärande och dess verkan, effektivitet och relevans. Även om det kan göras förbättringar, så bekräftas det i rapporten att nätverken har visat sig vara värdefulla forum för att utbyta idéer, kunskaper och nyskapande arbetssätt.

Partnership agreement with Hungary adopted
Partnership agreement with Hungary adopted (29/08/2014)

On 29 August 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Hungary, paving the way for more than €4.7 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with the Czech Republic adopted
Partnership agreement with the Czech Republic adopted (27/08/2014)

On 26 August 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with the Czech Republic, paving the way for more than €3.4 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with the Netherlands adopted
Partnership agreement with the Netherlands adopted (22/08/2014)

On 22 August 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with the Netherlands, paving the way for more than €500 million (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with France adopted
Partnership agreement with France adopted (12/08/2014)

On 8 August 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with France, paving the way for more than €6 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Bulgaria adopted
Partnership agreement with Bulgaria adopted (11/08/2014)

On 7 August 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Bulgaria, paving the way for around €1.5 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years - a 20% increase compared to the previous period.

Partnership agreement with Romania adopted
Partnership agreement with Romania adopted (08/08/2014)

On 6 August 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Romania, paving the way for close to €5 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Portugal adopted
Partnership agreement with Portugal adopted (30/07/2014)

On 30 July 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Portugal, paving the way for €7.5 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

6th Report on Economic, Social and Territorial Cohesion
6th Report on Economic, Social and Territorial Cohesion (23/07/2014)

The European Commission's 6th Report on Economic, Social and Territorial Cohesion published today shows that EU Cohesion Policy is delivering on the growth goals of the Europe 2020 Strategy by creating jobs and reducing disparities across Europe.

Youth Employment Initiative: toward speedy implementation
Youth Employment Initiative: toward speedy implementation (08/07/2014)

Commission and Member States meet to speed up implementation of €6bn euro dedicated fund

Partnership agreement with Lithuania adopted
Partnership agreement with Lithuania adopted (20/06/2014)

On 20 June 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Lithuania, paving the way for more than €1.1 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years, including measures for supporting youth employment.

Partnership agreement with Estonia adopted
Partnership agreement with Estonia adopted (20/06/2014)

On 20 June 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Estonia, paving the way for almost €600 million (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Cyprus adopted
Partnership agreement with Cyprus adopted (20/06/2014)

On 20 June 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Cyprus, paving the way for almost €130 million (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Slovakia adopted
Partnership agreement with Slovakia adopted (20/06/2014)

On 20 June 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Slovakia, paving the way for some €2.2 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Latvia adopted
Partnership agreement with Latvia adopted (20/06/2014)

On 20 June 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Latvia, paving the way for over € 600 million (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Youth Employment Initiative: first programme adopted
Youth Employment Initiative: first programme adopted (03/06/2014)

The European Commission has adopted today the first Operational Programme with France to use the available funding from the Youth Employment Initiative (YEI) to tackle youth unemployment.

Partnership agreement with Poland adopted
Partnership agreement with Poland adopted (26/05/2014)

On 23 May 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Poland, paving the way for over € 13 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Greece adopted
Partnership agreement with Greece adopted (26/05/2014)

On 23 May 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Greece, paving the way for nearly €4 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

Partnership agreement with Germany adopted
Partnership agreement with Germany adopted (22/05/2014)

On 22 May 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Germany, paving the way for € 7.5 billion (current prices) in European Social Fund (ESF) funding in the next seven years.

ESF:s prestationer 2007–2012: en slutlig sammanställning
ESF:s prestationer 2007–2012: en slutlig sammanställning (21/05/2014)

En expertbedömning av vad Europeiska socialfonden (ESF) har uppnått under perioden 2007–2012 har publicerats av Europeiska kommissionen. Rapporten har ställts samman av ett nätverk med experter från alla medlemsstaterna. Den är en sammanställning av de viktigaste rönen från ländernas rapporter med genomgångar av nationella utvärderingar, tillsammans med information från ESF:s årliga genomföranderapporter.

Partnership agreement with Denmark adopted
Partnership agreement with Denmark adopted (06/05/2014)

On 5 May 2014, the Commission adopted the Partnership Agreement with Denmark, setting out the strategies and investment priorities for the European Structural and Investment Funds in this country.

Det första partnerskapsavtalet antas
Det första partnerskapsavtalet antas (05/05/2014)

Europeiska kommissionen har antagit det första av 28 s.k. partnerskapsavtal, som innehåller strategier för EU:s medlemsstater och regioner när det gäller de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Roma integration: EU Framework triggers first results
Roma integration: EU Framework triggers first results (04/04/2014)

Concerted action by the European Commission has put Roma integration firmly on the political agenda across Europe.

ESF – så ska man lyckas 2014–2020
ESF – så ska man lyckas 2014–2020 (05/02/2014)

Vid uppstartskonferensen för ESF, som äger rum i Bryssel den 6–7 februari, ska det utredas vilken politik ESF kan och bör stödja mot bakgrund av de nya prioriterade investeringarna, samt hur ESF kan utnyttjas på nya sätt.

A stronger role for partners in running the ESF
A stronger role for partners in running the ESF (07/01/2014)

The Commission has adopted a common set of standards to improve consultation, participation and dialogue with partners during the planning, implementation, monitoring and evaluation of projects financed by the European Structural and Investment Funds (ESIF).

Council adopts cohesion policy package for 2014-2020
Council adopts cohesion policy package for 2014-2020 (17/12/2013)

On 16 December, the Council adopted the cohesion policy package for 2014-2020, marking the end of two and a half years of negotiations.

”Vi har inte råd att svika dem”
”Vi har inte råd att svika dem” (13/12/2013)

Medlemsstaterna förbinder sig att uppnå konkreta resultat för romers integrering

Easier use of cohesion policy funding to counter the crisis
Easier use of cohesion policy funding to counter the crisis (06/12/2013)

On 5 December, the Council adopted a regulation aimed at facilitating the use of funding from the EU cohesion policy for 2007-2013 in order to counter the crisis. This confirmed an agreement reached earlier between the Lithuanian presidency and representatives of the European Parliament and the Commission.

Allt fler känner till ESF
Allt fler känner till ESF (05/12/2013)

Sakta men säkert har EU invånarna fått bättre kännedom om Europeiska socialfonden (ESF) och dess arbete. 2013 års Eurobarometerundersökning om det sociala klimatet i EU bekräftar att denna medvetenhet ökar. 44 % av respondenterna svarade ja på frågan om de hade hört talas om ESF, vilket innebär en ökning från 33 % 2006.

Europaparlamentet antar förordningen om Europeiska socialfonden
Europaparlamentet antar förordningen om Europeiska socialfonden (20/11/2013)

En dag efter det att EU:s fleråriga budgetram (FBR) för perioden 2014–2020 antagits antog Europaparlamentet i dag även förordningen om Europeiska socialfonden och förordningen om gemensamma bestämmelser för samtliga europeiska struktur- och investeringsfonder.

Europaparlamentet godkänner EU:s budgetram för 2014-2020
Europaparlamentet godkänner EU:s budgetram för 2014-2020 (19/11/2013)

I dag röstade Europaparlamentet för EU:s fleråriga budgetram för åren 2014–2020. Europaparlamentets samtycke banar väg för rådets slutliga godkännande under de kommande veckorna.

Undersökning av vuxnas kunskaper vägleder Europeiska socialfondens prioriteringar för perioden 2014–2020
Undersökning av vuxnas kunskaper vägleder Europeiska socialfondens prioriteringar för perioden 2014–2020 (10/10/2013)

Den 8 oktober publicerade Europeiska kommissionen, tillsammans med OECD, resultaten från en omfattande undersökning av vuxnas färdigheter i läsning, räkning och informationsteknik i en mängd länder, varav 17 EU-medlemsstater. Undersökningen omfattade 5 000 arbetsföra personer mellan 16 och 65 år i varje land.

Commission approves Croatia’s plan for EU cohesion policy investment
Commission approves Croatia’s plan for EU cohesion policy investment (26/08/2013)

The European Commission has today approved Croatia’s investment plan to use EU cohesion policy funds worth €449.4m allocated to the country when it joined the EU on 1st July 2013.

Upprättande och justering av Europeiska socialfondens mål
Upprättande och justering av Europeiska socialfondens mål (07/08/2013)

Metodologiskt förarbete ger en stabil grund när nya operativa program ska utarbetas

En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslöshet
En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslöshet (19/06/2013)

Kommissionen antog idag meddelandet "Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar – En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslöshet". Det betonar återigen hur bekämpande av ungdomsarbetslöshet är en topprioritet bland insatserna som syftar till att sörja för den ekonomiska tillväxten.

Nya åtgärder för en effektivare sammanhållningspolitik
Nya åtgärder för en effektivare sammanhållningspolitik (21/05/2013)

Europeiska kommissionen lägger i dag fram ett förslag om att förlänga avtalet om högre andel medfinansiering från EU med två år för investeringar i Grekland, Cypern och Portugal, samt att ge Rumänien och Slovakien mer tid på sig att spendera sina tilldelade medel.

Croatia on its way into the ESF
Croatia on its way into the ESF (14/05/2013)

With Croatia's accession to the EU coming up shortly, preparations are under way to swiftly deploy ESF activities

Sammanhållningsstödet ger effekt i kristider
Sammanhållningsstödet ger effekt i kristider (18/04/2013)

En ny lägesrapport pekar på flexibilitet och ökande deltagande i åtgärder finansierade av Europeiska socialfonden samt visar de konkreta resultat som sammanhållningspolitiken ger

Bättre möjligheter för ungdomar
Bättre möjligheter för ungdomar (12/03/2013)

Kommissionen har föreslagit nya regler som ska göra sysselsättningsinitiativet för ungdomar till verklighet. Initiativet presenterades av Europeiska rådet i februari och har tilldelats en budget på sex miljarder euro för perioden 2014–2020.

En koppling mellan biologisk mångfald och arbetsmarknad
En koppling mellan biologisk mångfald och arbetsmarknad (01/03/2013)

En nyligen publicerad rapport gör kopplingar mellan Europas målsättningar för den biologiska mångfalden och målen för sysselsättningen, samtidigt som den kartlägger vilken kompetens arbetstagare behöver få för att nå dessa mål.

Council agreement on Youth Guarantee
Council agreement on Youth Guarantee (28/02/2013)

The European Commission has welcomed the political agreement reached on the proposed Youth Guarantee Recommendation.

EU:s budget: En investering i en bättre framtid
EU:s budget: En investering i en bättre framtid (13/02/2013)

Europeiska rådets åtstramade budget för perioden 2014–2020 riktar stöd till Europeiska socialfondens åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och insatser för de mest utsatta grupperna.

EU report prioritises policies for youth
EU report prioritises policies for youth (14/09/2012)

EU Youth Report calls for youth employment and social inclusion to be top priorities

Contributions to the debate on a 'European Code of Conduct on Partnership'
Contributions to the debate on a 'European Code of Conduct on Partnership' (03/09/2012)

In April, the Commission had presented a working paper on a European Code of Conduct on Partnership. A number of stakeholders have already provided reactions to this principle.

ESF: en viktig bidragsgivare till livslångt lärande
ESF: en viktig bidragsgivare till livslångt lärande (07/08/2012)

En ny granskningsrapport visar den viktiga roll som ESF har när det gäller att stödja initiativ till livslångt lärande inom EU. I rapporten studeras påverkan på dessa aktiviteter för ungdomar, äldre arbetare och lågutbildade.

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att genomföra sina nationella strategier för integrering av romer
EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att genomföra sina nationella strategier för integrering av romer (23/05/2012)

Europeiska kommissionen har i en rapport som antagits idag uppmanat EU:s medlemsländer att genomföra sina nationella strategier för att förbättra den ekonomiska och sociala integreringen av Europas 10–12 miljoner romer. Medlemsländerna utarbetade sina planer som ett svar på den europeiska ram för nationella strategier för integrering av romer som kommissionen antog den 5 april 2011, och som fick stöd av EU:s ledare strax därefter.

Bedömning av ESF:s förmåga att reagera på krisen
Bedömning av ESF:s förmåga att reagera på krisen (14/05/2012)

Kommissionen har presenterat en fristående rapport med titeln ”Utvärdering av ESF:s reaktion på den finansiella och ekonomiska krisen”.

Hur ska man stärka de europeiska fondernas partnerskapsprincip?
Hur ska man stärka de europeiska fondernas partnerskapsprincip? (27/04/2012)

Kommissionen har presenterat en rad principer som ska vägleda EU-länderna i hur de ska organisera relevanta samarbetspartners deltagande i olika stadier av genomförandet av det gemensamma strategiska ramverket för de europeiska fonderna. Dessa principer lägger grunden till en europeisk uppförandekod för partnerskap (European Code of Conduct on partnership, ECCP), i vilken det kommer att fastställas minimikrav för nationella myndigheter när det gäller att se till att samarbetspartners bidrag håller hög kvalitet.

Gemensam strategisk  ram: tydliga investeringsprioriteringar mellan EU-fonder
Gemensam strategisk ram: tydliga investeringsprioriteringar mellan EU-fonder (15/03/2012)

Kommissionen har presenterat en ”Gemensam strategisk ram” (CSF) som ska fungera som en vägledning för medlemsstaterna i deras förberedelser för den kommande sammanhållningspolitiken.

EU at risk on missing targets on early school leaving and graduate education
EU at risk on missing targets on early school leaving and graduate education (09/02/2012)

The European Union is at risk of missing its 2020 targets to reduce the number of early-school leavers and increase the share of students completing tertiary education, according to a report which will be discussed by Ministers at the Education, Youth, Culture and Sport (EYCS) Council on Friday (10 February).

Avsevärt ökat ESF-genomförande i slutet av 2011
Avsevärt ökat ESF-genomförande i slutet av 2011 (27/01/2012)

Sammanhållningspolitiken uppnår positiva utgiftsresultat under 2011

EU action to drive down youth unemployment
EU action to drive down youth unemployment (21/12/2011)

The new 'Youth Opportunities Initiative' adopted by the Commission, calls on Member States to work on preventing early school leaving; helping youngsters develop skills relevant to the labour market; ensuring work experience and on-the-job training and helping young people find a first good job.

Andelen medfinansiering från ESF ökas till upp till 95 %
Andelen medfinansiering från ESF ökas till upp till 95 % (16/12/2011)

Upp till 95 % medfinansiering från ESF till medlemsstater med ekonomiska problem

Ökande kunskap om ESF i kristider
Ökande kunskap om ESF i kristider (29/11/2011)

Den senaste Eurobarometer-undersökningen visar att fler medborgare i EU känner till ESF

Förslag till ESF-förordning 2014–2020
Förslag till ESF-förordning 2014–2020 (06/10/2011)

Kommissionen föreslår regler för ESF:s nästa sjuårsperiod

Increasing ESF co-financing rates to up to 95% to help boost economic recovery
Increasing ESF co-financing rates to up to 95% to help boost economic recovery (01/08/2011)

European Social Fund (ESF) co-financing terms will be eased to help six countries hardest hit by the global financial crisis.

Kommissionens förslag till flerårig budget för 2014–2020
Kommissionens förslag till flerårig budget för 2014–2020 (30/06/2011)

Kommissionen föreslår anslag på minst 84 miljarder euro till ESF inför den kommande sjuårsperioden