Navigation path

ESF i media

Träffar

Visar 1 – 1 av 1

Allt fler känner till ESF
Allt fler känner till ESF (05/12/2013)

Sakta men säkert har EU invånarna fått bättre kännedom om Europeiska socialfonden (ESF) och dess arbete. 2013 års Eurobarometerundersökning om det sociala klimatet i EU bekräftar att denna medvetenhet ökar. 44 % av respondenterna svarade ja på frågan om de hade hört talas om ESF, vilket innebär en ökning från 33 % 2006.