Navigation path

ESF i media

Public consultation: feedback on the ESF 2007-2013
Public consultation: feedback on the ESF 2007-2013 (09/02/2016)

The European Commission has launched a public consultation in the context of its ex-post evaluation of the European Social Fund (ESF) during the 2007-2013 programming period.

Allt fler känner till ESF
Allt fler känner till ESF (05/12/2013)

Sakta men säkert har EU invånarna fått bättre kännedom om Europeiska socialfonden (ESF) och dess arbete. 2013 års Eurobarometerundersökning om det sociala klimatet i EU bekräftar att denna medvetenhet ökar. 44 % av respondenterna svarade ja på frågan om de hade hört talas om ESF, vilket innebär en ökning från 33 % 2006.