Navigation path

ESS v novicah

Določitev in prilagajanje ciljev za ESS

07/08/2013

Referenčni dokumenti metodološko podpirajo pripravo novih operativnih programov

Države članice morajo med pripravami za programsko obdobje 2014–2020 pripraviti kazalnike uspešnosti in določiti cilje za spremljanje izvajanja in uspešnosti operativnih programov (OP). Cilj Komisije je zagotoviti metodološko podporo organom upravljanja ESS pri določitvi in morebitnem prilagajanju ciljev za kazalnike učinkov (število udeležencev, subjekti) in rezultatov (število udeležencev, ki so našli zaposlitev, pridobili kvalifikacije itd.). Ti kazalniki so bistveni za utemeljitev izdatkov.

Po seminarju za izobraževanje organov upravljanja ESS, ki je potekal marca, sta bila pripravljena dva referenčna dokumenta, ki povzemata glavne metodologije za določitev in prilagajanje ciljev ESS v operativnih programih. Referenčni dokument „Določitev in prilagajanje ciljev za operativne programe ESS“ (v angleščini) obravnava metodologije za določitev in prilagajanje zbirnih količinsko opredeljenih ciljev zaposlovanja. Dokument „Določitev in prilagajanje ciljev uspešnosti v socialni vključenosti“ (v angleščini) obravnava ta vprašanja za operativne programe, ki zajemajo ukrepe za socialno vključenost.

Cilj teh dokumentov ni državam članicam zagotoviti edinstveno metodo za določitev ciljev za kazalnike, saj so te metode odvisne od vrste kazalnika in razpoložljivosti podatkov. Cilj je predvsem zagotoviti pregled načel, ustreznih metod in pasti pri določanju ciljev.