Navigation path

ESS v novicah

Ustvarjanje priložnosti za mlade

12/03/2013

Mlade ženske pri iskanju zaposlitve
© European Union

Komisija predlaga predpise za uresničevanje pobude za zaposlovanje mladih Ta nov instrument, za katerega bodo v obdobju 2014–2020 namenjena sredstva v višini 6 milijard EUR, je februarja predlagal Evropski svet.

Pobuda za zaposlovanje mladih bi z vključevanjem na trg dela zlasti zagotovila podporo mladim, ki se ne izobražujejo, ki niso zaposleni ali ki se ne usposabljajo. Regijam Unije, v katerih je bila stopnja brezposelnosti mladih v letu 2012 višja od 25 %, so v okviru pobude na voljo dodatna finančna sredstva.

Sredstva v okviru pobude za zaposlovanje mladih bodo torej namenjena okrepitvi in pospešitvi izvajanja svežnja ukrepov za zaposlovanje mladih, sprejetega decembra 2012. Države EU bodo lahko z njimi v upravičenih regijah financirale ukrepe za izvajanje priporočila o jamstvu za mlade, ki ga je 28. februarja sprejel Svet ministrov EU za zaposlovanje in socialne zadeve. V okviru jamstva za mlade bi morale države članice vzpostaviti ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da mladi v starosti do 25 let dobijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v roku štirih mesecev po zaključku šolanja oziroma začetku brezposelnosti.

Pobuda za zaposlovanje mladih bo dopolnjevala druge projekte na nacionalni ravni, vključno s projekti s podporo ESS, za vzpostavitev ali izvajanje programov jamstva za mlade, kot so reforme ustreznih institucij in storitev.

Sredstva v višini 3 milijarde EUR bodo dodeljena iz posebne proračunske vrstice za zaposlovanje mladih, še najmanj 3 milijarde EUR pa bo dodeljenih iz ESS. Zaradi trenutnih proračunskih težav, s katerimi se soočajo številne države, bodo slednje morale sofinancirati samo prispevek ESS.