Navigation path

ESS v novicah

Evropska komisija poziva države članice k izvajanju nacionalnih načrtov za vključevanje Romov

23/05/2012

Evropska komisija je države članice EU v poročilu, ki ga je objavila danes, pozvala, naj izvajajo nacionalne strategije za izboljšanje ekonomske in socialne vključenosti deset do dvanajst milijonov evropskih Romov. Države članice so te načrte razvile kot odgovor na Komisijin Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, sprejet 5. aprila 2011, ki so ga kmalu zatem podprli tudi vodje držav članic EU.

Okvir EU opredeljuje štiri stebre, pri katerih so potrebna prizadevanja držav članic za izboljšanje vključevanja Romov: dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanj. Vse države članice so se tako prvič zavezale, da bodo na teh štirih prednostnih področjih razvile celostni pristop ter sprejele nacionalne strategije za njihovo obravnavo.

Komisija v današnjem poročilu ugotavlja, da so si države članice prizadevale razviti celovit pristop za vključevanje Romov, vendar poudarja tudi, da je treba še veliko storiti pri zagotavljanju zadostnih sredstev za ta cilj, vzpostavljanju mehanizmov spremljanja ter boju proti diskriminaciji in segregaciji.