Navigation path

ESF v správach

Podpora absolventov

04/04/2014

Školenie pre technika údržby
© Istock / BartCo

Vysoké školy na Slovensku s pomocou spoločností ponúkajú študentom praktickejšiu prípravu

Hoci je miera nezamestnanosti na Slovensku vysoká, spoločnosti sa často sťažujú na nedostatok vhodných zručností u uchádzačov o prácu. Absolventi majú často dobré teoretické vedomosti, no nevedia, ako ich použiť v praxi. Len tretina vysokých škôl vyžaduje od svojich študentov praktické zručnosti. V tejto súvislosti slovenské Centrum vedecko-technických informácií začalo celonárodný projekt s názvom "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" s finančnou podporou 17 miliónov EUR z fondu ESF.

Jeho cieľom je okrem iného oboznámiť študentov univerzít s reálnymi pracovnými podmienkami v podnikateľskom prostredí. Do tohto projektu sa zapojili najväčšie spoločnosti a v súčasnosti je k dispozícii približne 160 voľných pracovných miest. Zahŕňajú dlhodobú prax v oblastiach, ako je aplikovaná mechanika a dopravné vybavenie.