Navigation path

ESF v správach

Neformálny prístup

10/10/2013

Mladí pracovníci pri výrube stromov
© Istock/ Lya_Cattel

Slovensko využije finančné prostriedky z ESF na podporu neformálneho vzdelávania mladých ľudí s cieľom zlepšiť ich vyhliadky na zamestnanie

Slovenský inštitút mládeže vytvoril celonárodný projekt PRAKTIK, ktorý má lepšie pripraviť mladých ľudí na ťažký prechod zo školy do práce. Ako napovedá úplný názov Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, projekt podporuje pracovníkov s mládežou formou vzdelávania v oblasti neformálnych metód učenia, ktoré môžu prispieť k lepšiemu sociálnemu začleneniu a rovnosti na trhu práce.

Sedem tematických regionálnych centier poskytuje školenia miestnym pracovníkom s mládežou a mládežníckym vedúcim na rôzne témy, ako sú napríklad problematika multikultúrnej spoločnosti, vyhľadávanie talentov, IKT, bezpečnosť cestnej premávky a ochrana životného prostredia. Naučia sa vytvárať a realizovať aktivity týkajúce sa práce s mládežou, využívať neformálne metódy vzdelávania prostredníctvom praktických činností a zabezpečiť prenos know-how, ktoré nadobudnú v rámci projektu ďalším ľuďom.