Navigation path

ESF v správach

Menej Rómov bez dokončenej školy

19/12/2012

Základná škola
© Istockphoto/ Christopher Futcher

Komunitné centrá ESF pomáhajú mladým Rómom dokončiť si vzdelanie a získať nové možnosti

Rómske rodiny na Slovensku v minulosti neveľmi verili výhodám štyroch komunitných centier zriadených s podporou ESF.Ich pochybnosti sa však pomaly rozplynuli, keďže sa ukázalo, že centrá úspešne zlepšujú vyhliadky rómskych detí. Menej z nich predčasne odchádza zo školy a deti dosahujú lepšie školské výsledky. „Ak nechceme, aby sa rómske deti v dospelosti pretĺkali tak ťažko životom ako ich nevzdelaní a nezamestnaní rodičia, potom niet inej možnosti, ako sa im postarať o kvalitné vzdelávanie a výchovu bez zlého vplyvu povaľačov, feťákov, alkoholikov z osád,“ vysvetľuje Peter Kulifaj, ktorý je koordinátorom programov sociálnej integrácie v centrách. Tímy pod jeho vedením pomáhajú doučovať 500 rómskych detí a organizujú mimoškolské aktivity.