Navigation path

Știri despre FSE

Rezultatele primului sondaj privind competențele adulților pot contribui la stabilirea priorităților FSE pentru perioada 2014-2020

10/10/2013

O elevă de liceu la tablă
© michaeljung

În 8 octombrie, Comisia Europeană și OCDE au publicat rezultatele unui studiu amplu privind competențele de scris-citit, de aritmetică și de utilizare a tehnologiei, desfășurat în 17 state UE și în alte țări. În fiecare țară, au fost evaluate nivelurile de competențe a 5 000 de persoane de vârstă activă (16-65 de ani).

Rezultatele studiului sunt îngrijorătoare: unul din cinci adulți din Europa are dificultăți la scris, citit și operații aritmetice simple. O altă concluzie semnificativă este că diplomele universitare cu profil similar obținute în diferite părți ale UE reprezintă niveluri de competențe vădit neuniforme – fapt ce nu încurajează mobilitatea absolvenților pe teritoriul Uniunii. Concluziile-cheie ale studiului sunt următoarele:

  • 20 % din populația de vârstă activă din UE are competențe aritmetice și de scris-citit scăzute – procentajul fiind și mai ridicat în rândul șomerilor.
  • 25 % din populația UE nu posedă competențele digitale necesare pentru a utiliza în mod eficace tehnologiile TIC.
  • Există diferențe izbitoare între seturile de competențe asigurate de învățământul formal – atât cel secundar, cât și cel superior.
  • Decalajele constatate între generații în ceea ce privește nivelurile de competențe subliniază importanța învățării pe tot parcursul vieții în scopul creșterii nivelului de trai.

De exemplu, în țări precum Spania, Franța, Finlanda și regiunea Flandra din Belgia, abilitățile aritmetice și de scris-citit ale grupei de vârstă de 25-34 de ani sunt considerabil superioare față de cele ale generației în vârstă de 55-65 de ani.
La nivel mondial, Japonia a devansat alte țări, în timp ce rezultatele unor țări mari precum Canada și SUA sunt foarte puțin diferite de cele din UE.

Comisarul european László Andor a solicitat să se acorde prioritate reformelor privind învățământul și ocuparea forței de muncă și a făcut apel la o mai bună utilizare a Fondului social european pentru investiții în competențe și formare. Rezultatele studiului pot ajuta statele membre să își definească alocările prioritare din FSE pentru perioada 2014-2020, Fondul social european reprezentând o sursă-cheie pentru investiții în competențe și formare, inclusiv pentru grupurile defavorizate.

Sprijinul FSE acordat educației acoperă o gamă largă de activități, inclusiv: programe școlare noi, cursuri de pedagogie și sprijin pentru universități, pentru instituțiile de învățământ profesional și pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Mai important, FSE se concentrează asupra oamenilor – elevi, studenți, angajați și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care caută cursuri de formare și competențe noi. Numeroase proiecte FSE iau măsuri pentru reducerea abandonului școlar și înzestrarea tinerilor cu abilități și calificări adecvate – în special în rândul grupurilor defavorizate, cum ar fi minoritățile și persoanele provenite din familii de imigranți.