Navigation path

Știri despre FSE

Stabilirea și adaptarea obiectivelor pentru FSE

07/08/2013

Documentele de informare asigură suportul metodologic pentru pregătirea de noi programe operaționale

În pregătirea perioadei de programare 2014-2020, statelor membre le revine obligația de a defini indicatori de performanță și de a stabili obiective pentru monitorizarea implementării și a performanțelor programelor operaționale (PO). Comisia dorește să asigure suport metodologic pentru autoritățile de management din cadrul FSE în vederea stabilirii și, eventual, a ajustării obiectivelor privind indicatorii de realizări (numărul de participanți, entități) și de rezultate (numărul de participanți care își găsesc un loc de muncă, obțin o calificare etc.). Indicatorii din aceste categorii sunt esențiali pentru justificarea cheltuielilor.

După un seminar de instruire adresat autorităților de management al FSE, organizat în martie, s-au întocmit două documente de informare care sintetizează principalele metodologii pentru stabilirea și adaptarea obiectivelor FSE în cadrul programelor operaționale. Documentul de informare „Stabilirea și adaptarea obiectivelor pentru programele operaționale din cadrul FSE” (disponibil în limba engleză) discută metodologiile de stabilire și adaptare a obiectivelor cumulate cuantificate privind ocuparea forței de muncă. Documentul „Stabilirea și adaptarea indicatorilor de performanță pentru FSE în domeniul incluziunii sociale” (disponibil în limba engleză) vizează acest aspect pentru programele operaționale care implică măsuri de incluziune socială.

Scopul acestor documente nu este de a le oferi statelor membre o metodă unică pentru stabilirea obiectivelor cu privire la indicatori, deoarece aceste metode depind de tipul de indicatori și de disponibilitatea datelor. Ci, documentele urmăresc conturarea unei imagini de ansamblu a principiilor, a metodelor adecvate și a posibilelor erori care țin de stabilirea obiectivelor.