Navigation path

Știri despre FSE

Crearea de șanse pentru tineri

12/03/2013

Tinere în căutarea unui loc de muncă
© European Union

Comisia a propus norme pentru ca inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să devină realitate. Acest nou instrument, căruia i s-a alocat un buget de 6 miliarde € pentru perioada 2014-2020, a fost propus de către Consiliul European în luna februarie.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor va sprijini, în mod special, tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, integrându-i pe piața muncii. Această inițiativă asigură finanțare suplimentară în acele regiuni ale Uniunii în care rata șomajului în rândul tinerilor a depășit 25 % în 2012.

Prin urmare, fondurile alocate inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor urmează să fie utilizate pentru a consolida și accelera măsurile descrise în Pachetul pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din decembrie 2012. Concret, fondurile vor fi puse la dispoziția statelor membre pentru a finanța măsurile de implementare, în regiunile eligibile, a Recomandării privind garanția pentru tineret, convenită de Consiliul de miniștri al UE pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale la 28 februarie. Conform „garanției pentru tineret”, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că tinerii cu vârsta de până la 25 de ani beneficiază de oferte de bună calitate, atât pentru încadrarea în muncă, cât și pentru continuarea educației, pentru ucenicie sau pentru un stagiu de formare, în termen de patru luni de la terminarea școlii sau de la data la care au devenit șomeri.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor va fi complementară altor proiecte inițiate la nivel național, inclusiv celor întreprinse cu sprijinul FSE, în vederea creării sau implementării schemelor de garantare pentru tineret, cum ar fi reforma instituțiilor și a serviciilor relevante.

În ceea ce privește fondurile, 3 miliarde € vor proveni dintr-o linie bugetară dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, la care se vor adăuga cel puțin 3 miliarde € din FSE. Date fiind dificultățile bugetare cu care se confruntă în prezent numeroase state membre, acestea vor avea obligația de a asigura cofinanțare numai în completarea contribuției FSE.