Navigation path

Știri despre FSE

Legătura dintre locurile de muncă și biodiversitate

01/03/2013

Lucrător forestier
© Joze Pojbic

Un raport recent stabilește legăturile dintre ocuparea forței de muncă și obiectivele europene privind biodiversitatea – precum și competențele de care vor avea nevoie angajații pentru ca acestea să poată fi atinse.

Biodiversitatea descrie varietatea de organisme vii de pe planeta noastră, împreună cu numeroasele ecosisteme și habitate diferite necesare pentru a le susține. Conservarea biodiversității este importantă pentru că, odată dispărută o specie, aceasta rămâne pierdută definitiv, dispărând și beneficiile pe care le oferă ea. În absența albinelor care să polenizeze recoltele, crește riscul penuriei de alimente; pierderea pădurilor și a zonelor umede duce la scăderea capacității sistemelor naturale de a regla schimbările climatice; dispariția unor specii de plante ne reduce șansele de a descoperi surse naturale pentru medicamente noi – atât aspirina, cât și penicilina provin din natură. Aproximativ 25 % dintre speciile europene și 62 % dintre habitate sunt în pericol.

Din acest motiv, Strategia UE privind biodiversitatea, publicată în 2011, urmărește să contracareze pierderea biodiversității și să mențină avantajele oferite de acest capital natural – atât din punct de vedere ecologic, cât și economic, inclusiv în ceea ce privește oportunitățile de ocupare a forței de muncă. Raportul intitulat „Piața muncii și obiectivele UE privind biodiversitatea” investighează în ce măsură demersul de conservarea a biodiversității poate crea locuri de muncă. De asemenea, raportul examinează deficitul de competențe care caracterizează forța de muncă actuală și care va trebui redus dacă se dorește reușita acestui demers. În raport sunt identificate și analizate trei categorii de locuri de muncă:

  • locuri de muncă implicate în conservarea biodiversității: de exemplu, managerii care răspund de conservare și paznicii parcurilor naturale;
  • locuri de muncă având un impact semnificativ asupra biodiversității: de exemplu, agricultorii și inspectorii în domeniul pescuitului;
  • locuri de muncă dependente de biodiversitate: de exemplu, biotehnologii, operatorii de turism și cercetătorii din domeniul farmaceutic.

Potrivit raportului, evidența deficitelor de competențe și a cerințelor privind formarea profesională a forței de muncă din domeniile aferente biodiversității se află încă într-o fază incipientă în unele state membre. În concluzie, raportul afirmă necesitatea unei abordări mai strategice a oportunităților de formare. Sunt identificate însă și posibile avantaje importante pentru piața muncii, atingerea obiectivelor biodiversității impunând crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă bazate pe competențe ridicate și pe cunoștințe bogate. Creșterea calității locurilor de muncă este utilă și pentru a atrage în acest domeniu tinerii din mediul urban aflați în căutarea unui loc de muncă; de asemenea, diversificarea competențelor lucrătorilor din ferme, din pescării și din domeniul forestier în ceea ce privește biodiversitatea va contribui la asigurarea caracterului durabil al ocupării forței de muncă în aceste sectoare aflate în declin. Finanțarea UE – inclusiv FSE – joacă un rol important în consolidarea legăturilor dintre ocuparea forței de muncă și conservarea biodiversității în toate cele trei categorii de locuri de muncă. De asemenea, raportul subliniază oportunitățile pe care le oferă locurile de muncă din domeniul biodiversității pentru șomeri, inclusiv pentru cei aparținând grupurilor defavorizate.

Raportul
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce


RSS și rețele sociale

Twitter Facebook RSS

Ultima actualizare: 01/03/2013 | Începutul paginii