Navigation path

Știri despre FSE

Bugetul UE: finanțarea unui viitor mai bun

13/02/2013

Consiliul European din 8 februarie 2013 – fotografie de grup
© European Union

Bugetul redus aprobat de Consiliul European pentru perioada 2014-2020 include finanțarea prioritară din FSE pentru măsurile de încadrare a tinerilor în muncă și pentru sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate

În 8 februarie, liderii europeni au convenit asupra bugetului UE pentru perioada 2014-2020. Bugetul general – denumit cadrul financiar multianual (CFM) – este mai mic decât cel pentru perioada curentă, 2007-2013, reflectând măsurile de austeritate fiscală adoptate la nivel național în întreaga UE. Pentru fondurile structurale, inclusiv pentru FSE, sunt disponibile 325,1 miliarde €. Această sumă reprezintă o reducere cu aproximativ 8 %. În ansamblu, în semn de solidaritate, statele membre mai puțin înstărite vor primi o cotă mai ridicată din fondurile structurale decât în prezent.

Liderii europeni au subliniat necesitatea de a utiliza finanțarea pentru a stimula creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Va exista o nouă inițiativă privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (Youth Employment Initiative – YEI), în valoare de 6 miliarde €, finanțată în proporție de 50 % din FSE. YEI se va adăuga la inițiativele FSE în regiunile cu un grad ridicat de șomaj în rândul tinerilor (peste 25 %), sprijinind măsuri cum ar fi stagiile de formare și programele de ucenicie pentru tineri. De asemenea, li se va acorda un ajutor sporit grupurilor celor mai defavorizate, inclusiv ajutor alimentar, alocându-se în acest scop 2,5 miliarde € din FSE. Rămâne de stabilit cota FSE din fondurile structurale disponibile, dar liderii europeni au subliniat faptul că se va asigura sprijinul necesar pentru capitalul uman printr-o cotă adecvată a FSE în cadrul politicii de coeziune.