Navigation path

EFS: wiadomości

Usuwanie e-barier

22/08/2013

Symbol dostępności
© Istockphoto/ carloscastilla

Dzięki wsparciu ze środków EFS w Polsce realizowany jest projekt, który ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do internetowych serwisów publicznych

W Polsce ruszył właśnie projekt, realizowany ze środków EFS, pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”. Projekt ten będzie realizowany do sierpnia 2014 r.

Celem projektu jest wspieranie instytucji publicznych w procesie wdrażania uniwersalnej dostępności serwisów internetowych. Pozwoli on zlikwidować rzeczywiste bariery, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne w internetowym kontakcie z instytucjami publicznymi.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych blisko 180 serwisów internetowych. Ponadto przeprowadzona zostanie kampania informacyjna, której celem będzie zwiększenie świadomości wśród 400 pracowników instytucji publicznych. Z pomocy skorzysta również 300 regionalnych urzędów pracy. Aby osiągnąć te założenia przeprowadzone zostaną kursy e-learningowe i seminaria przeznaczone dla pracowników instytucji docelowych.