Navigation path

EFS: wiadomości

Wyznaczanie i dostosowywanie celów EFS

07/08/2013

Dokumenty wyjaśniające tło operacji zapewniają metodologiczne wsparcie podczas przygotowywania nowych programów operacyjnych

W ramach przygotowań do okresu programowania w latach 2014–2020 państwa członkowskie mają za zadanie opracować wskaźniki skuteczności i określić cele związane z nadzorem procedur wprowadzania i realizacji programów operacyjnych. Zamiarem Komisji jest dostarczenie wsparcia metodologicznego instytucjom zarządzającym EFS w zakresie wyznaczania i, jeśli to możliwe, odpowiedniego dopasowania celów dotyczących elementów wyjściowych (liczby uczestników, jednostek) oraz wskaźników skuteczności (liczby uczestników, którzy znaleźli zatrudnienie, uzyskali kwalifikacje zawodowe itp.). Wskaźniki te są niezbędne, aby odpowiednio określić wydatki.

Po marcowym seminarium przeznaczonym dla instytucji zarządzających EFS przygotowano dwa dokumenty wyjaśniające tło operacji, w których podsumowano główne metodologie dotyczące wyznaczania celów przez EFS i dopasowywania ich w programach operacyjnych. W dokumencie zatytułowanym „Wyznaczanie i dopasowywanie celów – programy operacyjne EFS” (w języku angielskim) zostały omówione metodologie dotyczące określania i dopasowywania łącznych ilościowych celów związanych z zatrudnieniem. Dokument „Wyznaczanie i dopasowywanie celów dotyczących wydajności EFS w ramach włączenia społecznego” (w języku angielskim) porusza tę kwestię w zakresie programów operacyjnych, które obejmują środki włączenia społecznego.

Dokumenty te nie zostały opracowane, aby dostarczyć państwom członkowskim jedynej skutecznej metody wyznaczania celów wskaźników, ponieważ metody te zależą od rodzaju wskaźnika i dostępności danych. Głównym zadaniem jest tu raczej stworzenie ogólnego zarysu zasad, odpowiednich metod i problemów związanych z wyznaczaniem celów.