Navigation path

EFS: wiadomości

RegioStars dla projektów finansowanych przez EFS

01/02/2013

RegioStars 2013
© European Union

Działania w ramach litewskiego i polskiego projektu finansowanych ze środków EFS zostały wyróżnione nagrodą RegioStars

31 stycznia w Brukseli wytypowano dwa zwycięskie projekty, finansowane przez EFS, nagrodzone w ramach konkursu RegioStars 2013. Pierwszą nagrodę przyznano niezwykle skutecznej kampanii zrealizowanej na Litwie, zatytułowanej „W kierunku pracy”, którawygrała w kategorii „Informacja i komunikacja”. Kampania została przeprowadzona przez Krajowy Ośrodek Rehabilitacji Osób Niesłyszących, aby zachęcić pracodawców i społeczeństwo do odkrywania potencjału osób z wadami słuchu, podkreślając ich zdolność do pracy oraz kreatywność. Dzięki działaniom ośrodka, finansowanym przez EFS, ponad 400 osób niesłyszących i niedosłyszących znalazło pracę. Drugim wyróżnionym projektem okazał się realizowany w Elblągu i finansowany przez EFS projekt zatytułowany „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”, który uzyskał nagrodę w kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu”. Projekt ten oferuje fachową pomoc bezrobotnym osobom starszym i innym borykającym się z trudnościami w znalezieniu pracy oraz wyborze stabilnej ścieżki kariery.

W ramach konkursu RegioStars, organizowanego przez Komisję Europejską, wyróżniane są oryginalne i innowacyjne projekty, które mogą okazać się atrakcyjne i inspirujące dla innych krajów i regionów UE.