Navigation path

EFS: wiadomości

Dzięki projektowi mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego zyskają nowe perspektywy

17/02/2017

Nauczyciel i niepełnosprawny uczeń na wózku inwalidzkim pracują na laptopie, siedząc wspólnie przy stole
© iStock/ shironosov

W ramach finansowanego ze środków EFS projektu objęto wsparciem osoby w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęło nabór do projektu „Lepsze jutro”.

W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby niepełnosprawne, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kobiety w wieku powyżej 50 lat. Uczestnicy będą mogli korzystać m.in. z zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym, a także z warsztatów rozwijających zainteresowania w takich dziedzinach jak teatr, fotografia i obsługa komputera.

Dla osób, które zakwalifikują się do projektu, zostanie zaplanowana indywidualna ścieżka reintegracji, która umożliwi zdobycie umiejętności i kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.