Navigation path

ESF in het nieuws

Eerste Partnerschapsovereenkomst aangenomen

05/05/2014

Kaart van Europa als puzzel
© European Union

De Europese Commissie heeft de eerste van 28 “Partnerschapsovereenkomsten” aangenomen waarin de strategieën voor Europese Structuur- en Investeringsfondsen in lidstaten en regio’s van de EU zijn vastgelegd.

De overeenkomst van vandaag werd met Denemarken ondertekend. Het plaveit de weg voor een totaal van 553 miljoen EUR (huidig prijspeil) voor financiering van het cohesiebeleid.

De investeringen zullen het concurrentievermogen versterken, de werkloosheid aanpakken en de groei stimuleren door middel van subsidies voor innovatie, de koolstofarme economie en opleiding en onderwijs. Bovendien zullen de investeringen ondernemerschap stimuleren, sociale uitsluiting bestrijden en tot een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie leiden.

Denemarken heeft niet minder dan 50 % van zijn fondsen voor cohesiebeleid bestemd voor het Europees Sociaal Fonds. Zo wil het land zorgen dat de door het ESF gefinancierde projecten voldoende impact hebben en de doelstellingen van de EU-2020 gehaald kunnen worden. Het ESF draagt bij aan een zo groot mogelijke groei van iedere regio door zich te richten op de specifieke behoeften van die regio. De maatregelen die door het ESF worden ondersteund, richten zich op ondernemerschap en het scheppen van banen, grensoverschrijdende mobiliteit, insluiting door onderwijs en werk, alsmede beroepsopleidingen en hoger onderwijs.

De Commissie heeft alle 28 Partnerschapsovereenkomsten inmiddels ontvangen. Ze zullen in de komende drie maanden worden aangenomen, onder voorwaarde dat de aanbevelingen die de Commissie in de adviesprocedure doet, ter harte worden genomen.