Navigation path

ESF in het nieuws

Resultaten van de eerste enquête over de vaardigheden van volwassenen kan het ESF helpen prioriteiten te stellen voor de periode 2014-2020

10/10/2013

Middelbare scholiere wordt voor het schoolbord geroepen
© michaeljung

Op 8 oktober publiceerde de Europese Commissie samen met de OESO de resultaten van een uitgebreide enquête over de taal- en rekenvaardigheden en de ICT-vaardigheden in 17 EU-lidstaten en andere landen. In elk land werden de competentieniveaus van 5000 mensen in de werkende leeftijd (16-65 jaar) beoordeeld.

De enquêteresultaten zijn verontrustend, aangezien blijkt dat één op de vijf volwassenen in Europa moeite heeft met schrijven, lezen en eenvoudige rekenkunde. Een andere belangrijke bevinding is dat universitaire diploma’s in een bepaald vak in de hele EU uitgesproken verschillende vaardigheidsniveaus opleveren – een feit dat niet bevorderlijk is voor de mobiliteit van afgestudeerden binnen de Europese Unie. De belangrijkste bevindingen van de enquête:

  • 20% van de beroepsbevolking in de EU kan slecht lezen, schrijven en rekenen. Dit cijfer is hoger bij werklozen.
  • 25% van de bevolking in de EU ontbeert de digitale vaardigheden die nodig zijn om effectief gebruik te maken van ICT.
  • Er zijn belangrijke verschillen tussen de vaardigheden die door het formele onderwijs, zowel op secundair als op tertiair niveau, worden bijgebracht.
  • De generatiekloof in vaardigheidsniveaus die uit de enquête is gebleken, benadrukt nog eens het belang van een leven lang leren voor een hogere levensstandaard.

Het vaardigheidsniveau in lezen, schrijven en rekenen onder 25- tot 34-jarigen is bijvoorbeeld beduidend hoger dan onder de 55- tot 65-jarigen in landen als Spanje, Frankrijk, Finland en België (Vlaanderen).
Mondiaal presteert Japan beter dan andere landen, terwijl de resultaten van grote landen als Canada en de VS weinig verschil vertonen met die binnen de EU.

Europees commissaris László Andor drong erop aan om van de financiering van onderwijs en arbeidshervormingen een prioriteit te maken, en op een beter gebruik van het Europees Sociaal Fonds om te investeren in vaardigheden en opleiding. De enquêteresultaten kunnen lidstaten helpen om prioriteiten voor ESF-financiering te stellen voor de komende periode 2014-2020, wat een belangrijke bron van investering in vaardigheden en opleiding, ook voor minder ontwikkelde groepen, inhoudt.

ESF-steun aan het onderwijs beslaat een breed scala aan activiteiten, waaronder nieuwe onderwijsprogramma’s, bijscholing van docenten en ondersteuning voor universiteiten, instellingen voor beroepsonderwijs en een leven lang leren. Het belangrijkste is dat het ESF zich vooral op mensen richt – schoolkinderen, universiteitsstudenten, werknemers en werkzoekenden die op zoek zijn naar opleidingen en nieuwe vaardigheden. Veel projecten van het ESF doen iets om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen en ervoor te zorgen dat jongeren de juiste vaardigheden en kwalificaties hebben – dat is vooral belangrijk voor kwetsbare groepen zoals minderheden en mensen met een immigratieachtergrond.