Navigation path

ESF in het nieuws

Doelstellingen voor het ESF opstellen en bijstellen

07/08/2013

Achtergronddocumenten bieden methodologische ondersteuning bij het voorbereiden van nieuwe operationele programma's

Ter voorbereiding op de programmaperiode 2014-2020 moeten lidstaten prestatie-indicatoren ontwikkelen en doelen stellen voor het toezicht op de implementatie en uitvoering van operationele programma's (OP's). De Commissie wil methodologische ondersteuning bieden aan ESF-beheersautoriteiten bij het stellen en eventueel bijstellen van de doelen voor output (aantal deelnemers, entiteiten) en resultaatindicatoren (aantal deelnemers dat werk vindt, een diploma behaalt enz.). Dergelijke indicatoren zijn essentieel om de uitgaven te verantwoorden.

Na een in maart georganiseerd seminar voor ESF-beheersautoriteiten zijn twee achtergronddocumenten opgesteld die de belangrijkste methoden samenvatten voor het stellen en bijstellen van ESF-doelen voor de OP's. Het document "Het stellen en bijstellen van doelstellingen van ESF operationele programma's" (in het Engels) bespreekt de methodologieën voor het stellen en bijstellen van gekwantificeerde, cumulatieve werkgelegenheidsdoelen. Het document "Stellen en bijstellen van ESF prestatiedoelen voor sociale integratie" (in het Engels) behandelt deze kwestie voor OP's met maatregelen rond sociale integratie.

Het doel van deze documenten is niet om lidstaten een passe-partoutmethode te geven voor het opstellen van indicatordoelen, aangezien deze methoden afhankelijk zijn van het soort indicator en de beschikbaarheid van gegevens. De documenten zijn er echter voor bedoeld een overzicht te geven van de beginselen, geschikte methoden en de valkuilen bij het stellen van doelen.