Navigation path

ESF in het nieuws

Lening voor vliegende start

21/06/2013

Starten
© Istockphoto/ chrisfarrugia

Een microfinancieringsinitiatief in Brussel breidt zijn werkzaamheden uit om kleine ondernemers en starters te bereiken

Het microfinancieringsproject 'microStart' in Brussel meldt dat het in de afgelopen twee jaar 500 leningen heeft verstrekt aan kleine bedrijven. Hierdoor zijn 300 banen in de stad geschapen en behouden gebleven. Dit succes heeft ertoe geleid dat het project zijn eerste kantoor opent in Luik in Wallonië. Men hoopt daar een zelfde groep kleine ondernemers te kunnen ondersteunen. In Brussel was de helft van de ontvangers werkloos of inactief, 15% heeft geen officieel diploma, 44% is vrouw en 90% is buiten België geboren.

Voor kleine ondernemingen en starters is het bijzonder lastig om toegang te krijgen tot lage leningen, maar microStart probeert hier in te springen met leningen tot 10 000 EUR. De begunstigden zijn met name actief in de detailhandel, maar ook in de dienstverlening, het transportwezen, de horeca, het culturele leven en de bouw. MicroStart wordt medegefinancierd door het ESF.