Navigation path

ESF naujienos

ESF tikslų nustatymas ir koregavimas

07/08/2013

Aiškinamieji dokumentai teikia metodologinę pagalbą rengiant naujas veiksmų programas

Besirengdamos 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, valstybės narės privalo paruošti veiklos rodiklius ir nustatyti tikslus, kad būtų galima stebėti veiksmų programų įgyvendinimą bei rezultatus. Komisija siekia suteikti ESF valdymo institucijoms metodologinę pagalbą nustatant bei galbūt koreguojant tikslus (dalyvių, subjektų skaičius) ir pageidaujamus rezultatus (įsidarbinusių ar kvalifikaciją įgijusių dalyvių skaičius ir t. t.). Šie rodikliai būtini išlaidoms apskaičiuoti.

Po kovo mėnesį vykusio ESF valdymo institucijų seminaro buvo parengti du aiškinamieji dokumentai, kuriuose apibendrintos metodologijos ESF tikslams nustatyti ir veiksmų programoms koreguoti. Aiškinamajame dokumente „ESF veiksmų programų tikslų nustatymas ir koregavimas“ (anglų k.) aptariamos metodologijos kiekybiniams kaupiamiesiems užimtumo tikslams nustatyti ir koreguoti. Dokumente „ESF pageidaujamų rezultatų nustatymas ir koregavimas socialinės įtraukties srityje“ (anglų k.) apžvelgiami šio klausimo ypatumai veiksmų programose, apimančiose socialinės įtraukties priemones.

Šiais dokumentais nesiekiama pasiūlyti valstybėms narėms išskirtinio tikslų nustatymo metodo, nes šie metodai priklauso nuo rodiklio tipo ir esamų duomenų. Greičiau siekiama apžvelgti tikslų nustatymo principus, tinkamus metodus ir galimas kliūtis.