Navigation path

ESF naujienos

Užimtumo ir biologinės įvairovės ryšys

01/03/2013

Miško darbininkas
© Joze Pojbic

Neseniai paskelbtoje ataskaitoje aprašytas ryšys tarp užimtumo ir Europos biologinės įvairovės tikslų bei naujų gebėjimų, kurių darbuotojams prireiks jų siekiant.

Biologinė įvairovė – tai gyvų organizmų mūsų planetoje rūšys ir jiems būtinos ekosistemos bei buveinės. Biologinę įvairovę išsaugoti svarbu dėl to, kad rūšiai išnykus ji ir jos teikiama nauda prarandama visiems laikams. Jei nebūtų bičių, kurios apdulkina javus, padidėtų maisto trūkumo rizika, miškų ir pelkynų netektis apsunkina gamtinių sistemų gebėjimą reguliuoti klimato kaitą, augalų rūšių nykimas sumažina mūsų galimybes rasti natūralius šaltinius naujų vaistų gamybai – tiek aspirinas, tiek penicilinas gaunami iš gamtos. Pavojus gresia apie 25 % Europos rūšių ir 62 % buveinių.

Todėl 2011 m. paskelbta ES biologinės įvairovės strategija siekiama sustabdyti biologinės įvairovės netekimą ir išsaugoti šio gamtos kapitalo teikiamą naudą – tiek aplinkai, tiek ekonomikai, įskaitant įdarbinimo galimybes. Ataskaitoje „ES biologinės įvairovės tikslai ir darbo rinka“ aprašoma, kaip galima sukurti darbo vietas siekiant išsaugoti biologinę įvairovę. Joje taip pat apžvelgiamas šiandieninių darbuotojų gebėjimų, reikalingų siekiant spręsti šią problemą, trūkumas. Ataskaitoje nustatomos ir analizuojamos trys darbų kategorijos:

  • darbo vietos, susijusios su biologinės įvairovės išsaugojimu, pvz., už gamtosaugą atsakingi vadovai ir gamtos parkų prižiūrėtojai;
  • darbo vietos, turinčios didelį poveikį biologinei įvairovei, pvz., ūkininkai ir žuvininkystės inspektoriai;
  • darbo vietos, priklausančios nuo biologinės įvairovės, pvz., biotechnologijos specialistai, kelionių operatoriai ir mokslininkai farmacijos sektoriuje.

Ataskaitoje nurodoma, kad kai kuriose valstybėse narėse dar tik pradėta nustatinėti gebėjimų trūkumą ir mokymo poreikius, susijusius su darbo vietomis biologinės įvairovės srityje. Joje daroma išvada, kad reikia labiau strateginio požiūrio į mokymo galimybes. Tačiau darbo rinka su daugiau kvalifikuotesnių ir žinių reikalaujančių darbo vietų, kurių reikia siekiant biologinės įvairovės tikslų, gali teikti reikšmingų privalumų. Taip pat pageidautina geresnė darbo vietų kokybė, kad į šią sritį būtų galima pritraukti jaunus darbo ieškančius miestiečius, o įvairesni ūkininkų, žuvininkystės ir miškininkystės sektorių darbuotojų biologinės įvairovės gebėjimai padės užtikrinti ilgalaikį užimtumą šiuose silpstančiuose sektoriuose. ES finansavimui, įskaitant ESF, tenka svarbus vaidmuo sutvirtinant užimtumo ir biologinės įvairovės ryšius visose trijose darbų kategorijose. Ataskaitoje taip pat pabrėžiamos galimybės, kurias su biologine įvairove susiję darbai teikia bedarbiams ir darbo ieškantiems palankių sąlygų neturintiems asmenims.

Ataskaita
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce