Navigation path

ESF naujienos

Europos Komisija ragina valstybes nares vykdyti romų integracijos nacionalinius planus

23/05/2012

Šiandien priimtoje ataskaitoje Europos Komisija ragina valstybes nares taikyti nacionalines strategijas, kurių tikslas – pagerinti ekonominę ir socialinę 10–12 mln. Europos romų integraciją. Valstybės narės šiuos planus parengė atsižvelgdamos į 2011 m. balandžio 5 d. Komisijos priimtą ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą, kuriam netrukus pritarė ES vadovai.

ES plane nustatytos sritys, kuriose valstybėse narės turi dėti pastangų, kad pagerintų romų integraciją: švietimas, užimtumas, sveikatos priežiūra ir būstas. Pirmąkart visos valstybės narės įsipareigojo laikytis integruoto požiūrio visose keturiose politikos srityse ir parengė šių prioritetinių sričių nacionalines strategijas.

Šiandienos ataskaitoje Komisija daro išvadą, kad valstybės narės stengiasi laikytis visapusiško požiūrio į romų integraciją. Tačiau Komisija pažymi, kad reikia nuveikti dar daugiau, jog būtų užtikrintas pakankamas romų įtraukties finansavimas, sukurti stebėjimo mechanizmai ir kovojama su diskriminacija bei segregacija.