Navigation path

Az ESZA-val kapcsolatos hírek

A felnőttek készségeire vonatkozó felmérés segíthet meghatározni az ESZA prioritásait a 2014 és 2020 közötti időszakban

10/10/2013

Középiskolás lány felel a táblánál
© michaeljung

Az Európai Bizottság az OECD-vel közösen október 8-án tette közzé az olvasási, számolási, és műszaki készségekre vonatkozóan 17 uniós tagállamban és más országokban elvégzett átfogó felmérések eredményeit. Mindegyik országban 5000, munkaképes korban (16-65 év közötti) levő alany készségeit mérték.

A felmérés eredményei aggodalomra adnak okot, hiszen kiderült, hogy Európában minden ötödik felnőttnek nehézségei vannak az olvasással és szövegértéssel, valamint az egyszerű számtani műveletekkel. A felmérés egy másik jelentős megállapítása, hogy az ugyanazon szakterületen szerzett egyetemi végzettség jelentősen eltérő készségszintekhez kapcsolódik az EU egyes országaiban, ami akadályozza a diplomások mobilitását az Unióban. A felmérés legfontosabb megállapításai:

  • Az EU munkaképes lakossága 20%-ának alacsony szintűek az olvasással és számolással kapcsolatos készségei; ez az arány még magasabb az állástalanok körében.
  • Az információs és kommunikációs technológiák használatához szükséges digitális készségek hiányoznak az EU polgárainak 25%-a esetén.
  • Szembeötlők a különbségek mind a középfokú, mind a felsőfokú iskolarendszerű oktatás révén elsajátított készségek terén.
  • A felmérés által feltárt, a készségszintekben fennálló generációs szakadékok aláhúzzák az egész életen át tartó tanulás fontosságát a magasabb életszínvonal biztosítása érdekében.

A 25 és 34 év közöttiek olvasással és számolással kapcsolatos készségei például számottevően jobbak, mint az 55 és 65 év közöttieké Spanyolországban, Franciaországban és Finnországban, valamint Belgium Flandria régiójában.
Világméretű összehasonlításban Japán kiemelkedik a többi ország közül, míg az olyan nagyobb országok eredményei, mint Kanada és az Egyesült Államok csak kis mértékben térnek el az EU tagállamokéitól.

Andor László uniós biztos szorgalmazta, hogy az oktatási és foglalkoztatási reform finanszírozását tegyék prioritássá, és hatékonyabban használják fel az Európai Szociális Alap forrásait a készségekbe és a képzésbe való befektetés terén. A felmérés eredményei segíthetik a tagállamokat annak megállapításában, hogy mely, az ESZA által támogatott területek élvezzenek elsőbbséget az elkövetkező 2014-2020-as időszakban. Az ESZA a készségekbe és az képzésekbe tett befektetések egyik kulcsfontosságú forrása, ideértve a hátrányos helyzetben levőket is.

Az oktatásnak nyújtott ESZA-támogatás a tevékenységek olyan széles körét fedi le, mint például új iskolai tantervek, tanárképzés, segítségnyújtás az egyetemeknek és szakképző intézményeknek, valamint egész életen át tartó tanulás. Ami a legfontosabb, hogy az ESZA a képzések és új készségek iránt érdeklődő emberekre – az iskolás gyerekekre, az egyetemi hallgatókra, a munkavállalókra és munkakeresőkre – összpontosít. Számos ESZA-projekt tesz lépéseket a korai iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében, valamint biztosít megfelelő készségeket és végzettséget a fiatalok számára – különösen a kisebbségek, a bevándorlók és más veszélyeztetett csoportok körében.