Navigation path

Az ESZA-val kapcsolatos hírek

Tegyünk a fiatalok munkanélkülisége ellen!

19/06/2013

Fiatal nők és karriertanácsadó
© European Union

A Bizottság ma közleményt fogadott el „Működjünk együtt az európai fiatalok érdekében – Tegyünk a fiatalok munkanélkülisége ellen” címmel. Ez ismételten hangsúlyozza, hogy a gazdaság növekedését beindító összes erőfeszítés között a fiatalok munkanélkülisége ellen folytatott harc a legfontosabb.

Noha a lehetőségek többsége a tagállamok kezében van, az EU-szintű fellépés kiemelt jelentőségű. A Bizottság egy sor olyan gyakorlati és elérhető intézkedést javasol, amelyeknek azonnali hatásuk lehet, bizonyos intézkedésekről azonban EU-szinten kell megállapodni. Különösképpen ilyenek azok, amelyek a 2014-2020-ra szóló Multiannual Financial Framework-kel (MFF) kapcsolatosak.

Az ESZA a fiatalokért

Az ESZA Európa szerte bizonyított tapasztalatokkal rendelkezik a fiatalok munkaerőpiacba történő integrálására irányuló tevékenységek támogatása területén. A 2014-2020-as időszakra előretekintve az európai strukturális és beruházási alapok (ESIF) kulcsfontosságú szerepet játszanak a fiatalok támogatásában és az ifjúsági garancia megvalósításában. Sürgősen szükség van tehát a következő MFF-fel és az ezt megvalósító programokkal kapcsolatos megállapodásra, hogy 2014 januárjában azonnal biztosítani lehessen az ESZA és más ESIF-ek mobilizálását.

A megállapodásnak tükröznie kell azt, hogy az EU prioritásnak tekinti a fiatalok munkanélkülisége elleni harcot, illetve annak megelőzését:az ESZA számára rendelkezésre álló kohéziós politikai finanszírozás minimum 25%-a segítene biztosítani azt, hogy legalább 80 milliárd euró maradjon elérhető az európai emberi tőkébe történő befektetés számára.

Ezzel párhuzamosan a tagállamok intenzíven együttműködnek a Bizottsággal az operatív programok következő generációjának megtervezésében, amelyek ennek a finanszírozásnak a felhasználását fogják szabályozni. Ez kiváló lehetőség arra, hogy az új programok a növekedéssel és a munkahelyekkel kapcsolatos reform legfontosabb prioritásaira összpontosítsanak.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés beindítása

Annak érdekében, hogy a pénzügyi támogatás még inkább a fiatalok munkanélküliségével és inaktivitásával küzdő régiókra és egyénekre összpontosuljon, az Európai Tanács februárban megállapodott egy célirányos ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) létrehozásáról, amelyet az EU költségvetéséből 6 milliárd euróval támogatnak.

A Bizottság azt javasolja, hogy az IFK-ból származó támogatást a 25%-nál magasabb ifjúsági munkanélküliségi ráta által sújtott régiókra, és ezeken belül is a fiatalokra koncentrálják. Ezzel a 15-24 év közötti korcsoportba tartozó nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) egyes fiatalokat lehet megcélozni, és ki lehet egészíteni az ESZA által az ifjúsági garancia megvalósítására biztosított támogatást. A kritériumoknak meg kell felelni: az értékhatárok bármilyen csökkentése túlságosan kevés forrást juttatna a leginkább szükséget szenvedő régiók kárára.

Annak érdekében, hogy az IFK-tól származó pénz gyorsan hozzáférhetővé váljon a jogi keret elfogadását követően, a Bizottság azt javasolja, hogy módosítsák a következő MFF feltételeit, lehetővé téve, hogy a teljes 6 milliárd eurós összeg a következő MFF első két évében a kötelezettségvállalások rendelkezésére álljon.

Az ifjúsági foglalkoztatási munkacsoportok újraindítása

2012-ben a Bizottság közös ifjúsági foglalkoztatási munkacsoportokat hozott létre azon tagállamokkal, amelyekben különösen magas az ifjúsági munkanélküliség. E munkacsoportok azt voltak hivatottak biztosítani, hogy az EU strukturális alapjainak felhasználása maximálisan támogassa a fiatalokat. E munka nyomán már mintegy 16 milliárd euró EU-s forrás gyorsított biztosítása vagy újraelosztása valósult meg. Mindez végső soron több mint egymillió fiatalt fog segíteni, és az eredmények immár érezhetőek.

Erre a pozitív tapasztalatra építve a Bizottság készen áll arra, hogy újraindítsa és kibővítse a munkacsoportokat, együttműködve az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés pénzügyi támogatására jogosult tagállamokkal.

A mobilitás fokozása az EURES-sel és az ESZA-val

A Bizottság jelentős reformot kezdett annak érdekében, hogy az EURES portál még inkább reagáljon a munkaerőpiac realitásaira és fokozottabban összpontosítson a fiatalok mobilitására olyan állások, illetve lehetőségek felkínálásával, amelyek a munkát a tanulással kombinálják (ilyenek például a gyakornoki állások). A Bizottság ezért felhívja a tagállamokat, hogy (az EURES-t is beleértve) vegyék igénybe az ESZA finanszírozási lehetőségeit és a nemzeti finanszírozási forrásokat az EU munkaerőpiacán belüli mobilitás előmozdítása érdekében, és ebben a tekintetben erősítsék meg az állami foglalkoztatási szolgálatokat.

Az ESZA célja a segítségnyújtás:2014-től pénzügyi támogatást lehet nyerni nyelvi és pályaorientációs képzésre, útiköltségre, továbbá a vendégországba történő integrálódásra.